«Ինկերի կայսրություն»–ի խմբագրումների տարբերություն

*Տումբես, իջևանատներ և խոշոր պահեստներ կառավարիչներով , զորահրամանատարներով, զինվորներով և միտիմայաներով:
*Գուայկիլ կամ պահեստ կասիտների կամ գյուղերի համար:
*Պալտաս, նահանգ-«Այստեղ կառուցվել են իջևանատներ, որոնք մեծ և յուրահատուկ էին,մանրակրկիտ կառուցված, քանի որ Ինկերը Պալտաս նահանգը համարում էին կարևոր»,«մոտակայքում կային հասարակ պահեստներ, որտեղ բերում էին հարկերն ու տուրքերը, որոնք պետք է մուծեին տեղի բնակիչները իրենց թագավորին, կառավարչին և նրանց անունից կառավարողներին» <ref>↑ Педро де Сьеса де Леон. Хроника Перу. Часть первая. Глава LVII</ref>:
*Տամբո-Բլանկո- Իջևանատներ:
*Կախաս-նահանգ- Այստեղ տարածվում էին «խոշոր իջևանատներ և պահեստներ, ինչպես նաև Միտիմայերի բազմության կառավրիչը, ով հօգում էր տուրքերի հավաքման մասին» <ref>↑ Педро де Сьеса де Леон. Хроника Перу. Часть первая. Глава LVIII</ref>:
*Խայանկա- հովիտ՝Ինկերի պահեստներով, խոշոր իջևանատներով ՝որոնցում տեղավորվում էին նրանց կառավարիչները:
*Պակասմայո-հովիտ: Խոշոր իջևանատներ: Ինկերի ներկայացուցիչները հավաքում էին տուրքերը այդ նպատակով տեղակայված պահեստներում, որտեղից տուրքերը տեղափոխվում էին գավառի կենտրոն,որոնք էլ նախատեսված էին գլխավոր զորահրամանատարների ժամանման համար <ref>↑ Педро де Сьеса де Леон. Хроника Перу. Часть первая. Глава LXVIII</ref>:
*Գուանապե- հովիտ:Պահեստներ և իջևանատներ:
 
*Սանտա-հովիտ: Խոշոր իջևանատներ և շատ պահեստներ:
Гуаньапе, долина. Склады и постоялые дворы.
*Գուամբաչո-հովիտ: Իջևանատներ:
Санта, долина. Крупные постоялые дворы и много складов.
*Չիլկա-հովիտ: Այստեղ կային իջևանատներ և պահեստներ, որտեղ կատարվում էին թագավորության մարզերում իրականանցվող ստուգումները:
Гуамбачо, долина. Постоялые дворы.
*Չինչա-նահանգ: Հովտում գտնվում էր Ինկայի կառավարիչև , ինչպես նաև գտնվում էին շքեղ իջևանատներ թագավորների համար, մեծ թվով պահեստներ՝ որտեղ պահում էին սննդամթերք և ռազմական տեխնիկա:
Чилька, долина. Были в ней инкские постоялые дворы и склады для обеспечения инспекционных посещений провинций королевства.
*Իկա- հովիտ՝ դղյակներով և պահեստներով:
Чинча, провинция. В долине был поставлен управитель Инки и располагались роскошные постоялые дворы для королей, множество складов, куда складывали продовольствие и военное снаряжение.
*Նասկա-հովիտ՝ խոշոր շինություններով և բազմաթիվ պահեստներով:
Ика, долина с дворцами и складами.
*Չաչապոյաս- նահանգ: Ինկերի խոշոր արքունիք և պահեստներ:
Наска, долина с крупными строениями и множеством складов.
*Գուանկաբամբա- նահանգի կենտրոն:
Чачапояс, провинция. Крупные постоялые дворы и склады Инков.
*Բոմբոն (Պումպու)-նահանգի կենտրոն:
Гуанкабамба, столица провинции.
*Կախամարկա-Նահագնի կենտրոն՝ գլխավոր իջևանատներով և պահեստներով: Ուներ իր կառավարիչը, և «ամենուրեք տեղակայված էին խոշոր պահեստներ և իջևանատներ, այստեղ գալիս էին հաշվետվություն ներկայացնելու հարևան նահանգների կառավարիչները՝ այդ թվում և շրջակա հովիտները» <ref>↑ Педро де Сьеса де Леон. Хроника Перу. Часть первая. Глава LXXVII</ref>:
Бомбон (Пумпу), столица провинции.
Кахамарка. Столица провинции с главными постоялыми дворами и складами. Имела своего управителя, и «повсюду в наибольших селениях размещались крупные склады и постоялые дворы, сюда приходили давать отчет ввиду того, что она возглавляла соседние с ней провинции, [в том числе] и многие долины равнин»[32].
 
 
1430

edits