«ՀՀ ԳԱԱ Հրաչյա Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտ»–ի խմբագրումների տարբերություն

** Արիստակես Լաստիվերտցու «Պատ­մութիւն ...»
** Ստեփանոս Սյունեցու «Մեկնութիւն չորից աւենտարանչաց»
*''Հայոց լեզվի պատմության բաժին'' - ուսումնասիրություններ են ընթանում պատմական-նկարագրական ուղղություններով (քննվում են գրաբարի բառիմաստային խմբերը, կտարվումկատարվում է գրաբարյան և միջին հայերենյան սկզբնաղբյուրների լեզվական քննություն)
 
== Միջոցառումներ==
239 922

edits