«Բացարձակ սև մարմին»–ի խմբագրումների տարբերություն

չ
ուղղագրական, փոխարինվեց: : → ։ (25)
 
չ (ուղղագրական, փոխարինվեց: : → ։ (25))
[[File:Black body.svg|thumb|303px|''Բացարձակ սև մարմնի ճառագայթման ինտենսիվության կախումն ալիքի երկարությունից'': Ջերմաստիճանի նվազմանը զուգընթաց բացարձակ սև մարմնի ճառագայթման ինտենսիվությունը նվազում է, իսկ ճառակայթման առավելագույն ինտենսիվությանը համապատասխան ալիքի երկարությունը տեղափոխվում է ավելի երկար ալիքների կողմը: Կապույտ կորը համապատասխանում է 5000 Կ ջերմաստիճանում Պլանկի օրենքով ճառագայթմանը, կանաչը` 4000 Կ, կարմիրը` 3000 Կ: Սև կորն իրենից ներկայացնում է 5000 Կ ջերմաստիճանում ինտենսիվության բաշխմանը` դասական տեսության համաձայն ([[Ռելեյ-Ջինսի օրենք]]):]]
 
'''Բացարձակ սև մարմին''', իդեալականացված ֆիզիկական մարմին, որը կլանում է իրա վրա ընկնող ամբողջ [[էլեկտրամագնիսական ճառագայթում]]ը` հաճախությունների ամբողջ սպեկտրում: Բացարձակ սև մարմնի կլանման գործակիցը (կլանված էլեկտրամագնիսական էներգիայի և մարմնի վրա ըկնող ամբողջ էներգիայի հարաբերությունը) հավասար է 1` ցանկացած հաճախության, բևեռացման և ճառագայթման տարածման ուղղության համար: համար։
 
Չնայած իր անվանը, բացարձակ սև մարմինը կարող է ունենալ գույն` պայմանավորված բացարձակ սև մարմնի կողմից էլեկտրամագնիսական ճառագայթմամբ:ճառագայթմամբ։ Շրջակա միջավայրի հետ ջերմային հավասարակշռության վիճակում (ջերմաստիճանը հաստատուն է) գտնվող բացարձակ սև մարմնի ճառագայթումը կոչվում է բացարձակ սև մարմնի ճառագայթում, և իր մեջ պարունակում է ճառագայթում ըստ սպեկտրի բոլոր հաճախությունների:հաճախությունների։ Բացարձակ սև մարմնի ճառագայթման ինտենսիվության բաշխումն ըստ հաճախությունների որոշվում է Պլանկի օրենքով:օրենքով։
 
Բացի նրանից, որ բացարձակ սև մարմինը հարմար իդեալականացում է շրջակա միջավայրի հետ ջերմային հավասարակշռության մեջ գտնվող էլեկտրամագնիսական ճառագայթումն ուսումնասիրելու համար, թերմոդինամիկայի օրենքները թույլ են տալիս կամայական գույն և կլանման ու անդրադարձման գործակից ունեցող մարմինների ճառագայթման սպեկտրի ուսումնասիրությունը հանգեցնել բացարձակ սև մարմնի ճառագայթման խնդրին:խնդրին։
 
Բացարձակ սև մարմինը իդեալականացում է, և իրականում գոյություն չունեն այնպիսի մարմիններ որոնք կլանում են իրենց վրա ընկնող կամայական հաճախության ամբողջ ճառագայթումը:ճառագայթումը։ Սակայն կան նյութեր կամ մարմիններ, որոնք էլեկտրամագնիսական ճառագայթման սպեկտրի այս կամ այն հատվածում ունեն մեկին շատ մոտ կլանման գործակից, և այդ հաճախային տիրույթում նրանց կարելի է դիտել որպես բացարձակ սև մարմին:մարմին։ Օրինակ [[մուր]]ն ունի 0.99 կլանման գործակից էլեկտրամագնիսական ճառագայթման տեսանելի տիրույթում (սակայն բավականին վատ է կլանում օրինակ ինֆրակարմիր տիրույթում):։ Մեկին ինչքան հնարավոր է մոտ կլանման գործակցով մարմինների պատրաստումը մինչև այժմ գիտական ակտիվ հետաքրքրության թեմա է<ref name=Chun>
{{cite journal
|author=Ai Lin Chun
|date=25 Jan 2008
|doi=10.1038/nnano.2008.29}}
</ref>:։ Բացարձակ սև մարմնին ամենամոտը 2014 թվականի ստեղծված [[Vantablack]] նյութն է, որը կլանում է իր վրա ընկնող էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը տեսանելի, միկրոալիքային և ռադիոալիքային տիրույթներում:տիրույթներում։
Արեգակն իր հակություններով շատ մոտ է բացարձակ սև մարմին:մարմին։
 
Ջերմային հավասարակշռության մեջ գտնվող բացարձակ սև մարմինը ցանկացած հաճախությամբ առաքում է ավելի շատ գամ գոնե հավասար էներգիա, քան ցանկացած իրական մարմին<ref name=Massoud>
|publisher=Springer
|year=2005}}
</ref>:։ Մարմնի ճառագայթողունակությունը ճառագայթման էներգիայի հաաբերությունն է բացարձակ սև մարմնի ճառագայթման էներգիային:էներգիային։ Բացարձակ սև մարմնի ճառագայթողունակությունը 1 է, իսկ ցանկացած իրական մարմնինը` փոքր է մեկից:մեկից։ Այն մարմինները, որոնք ունեն մեկից փոքր ճառագայթողունակություն, որը նույնն է բոլոր հաճախությունների համար, կոչվում են մոխրագույն մարմիններ<ref name=emissivity>
Որևէ մակերևույթի ճառագայթողունակությունն, ըստ էության, կախված է հաճախությունից, դիտման անկյունից և ջերմաստիճանից: Սակայն, ըստ սահմանման, մոխրագույն մարմնի ճառագայթումը ուղղակի համեմատական է նույն ջերմաստիճանում գտնվող բացարձակ սև մարմնի ճառագայթմանը, հետևաբար նրա ճառագայթողունակությունը անկախ է ճառագայթման հաճախությունից: Տե՛ս {{cite book |title=Principles of heat transfer |author=Massoud Kaviany |chapter=Figure 4.3(b): Behaviors of a gray (no wavelength dependence), diffuse (no directional dependence) and opaque (no transmission) surface |page=381 |url=http://books.google.com/books?id=dKI4k-9jK88C&pg=PA381 |isbn=0-471-43463-9 |year=2002 |publisher=Wiley-IEEE}} and {{cite book |title=Encyclopedia of optical engineering, Volume 3 |author=Ronald G. Driggers |url=http://books.google.com/books?id=9ExHkgDv2z0C&pg=PA2303 |page=2303 |isbn=0-8247-4252-4 |publisher=CRC Press |year=2003}}
</ref>: ։
 
[[Աստղագիտություն]]ում, աստղերի ճառագայթումն հաճախ նկարագրում են էֆեկտիվ ջերմաստիճանի միջոցով, որն իրենից ներկայացնում է այն բացարձակ սև մարմնի ջերմաստիճանը, որն կառաքեր էլեկտրամագնիսական ճառագայթման նույն ամբողջական հոսքը:հոսքը։
== Սահմանումը ==
Բացարձակ սև մարմնի գաղափարն առաջինը ներմուծել է [[Գուստավ Կիրխհոֆ]]ը 1860 թվականին:թվականին։ Նա բացարձակ սև մարմինը սահմանել է հետևյալ կերպ`
{|align="center" style="width:80%;"
|
«Ապացույցը, որ ես շուտով կտամ վերոնշյալ օրենքի համար, հիմնված է այն ենթադրության վրա, որ մարմինները` անվերջ փոքր հաստությունների դեպքում, ամբողջությամբ կլանում են իրենց վրա ընկնող ճառագայթումը, ինչպես նաև չեն անդրադարձնում կամ տեղափոխում (օրինակ, ջերմահաղորդում) էներգիա:էներգիա։ Ես այսպիսի մարմիններին կանվանեմ ''իդեալական սև'', կամ, ավելի համառոտ` ''սև մարմին''<ref name=Kirchhoff>
Translated by F. Guthrie from ''Annalen der Physik'': '''109''', 275-301 (1860):
{{cite journal
|issue=130
|date=July 1860}}
</ref>:։»
|}
Բացարձակ սև մարմնի առավել ժամանակակից սահմանումն իր մեջ չի ներառում անվերջ փոքր հաստությունների մասին ենթադրությունը<ref name=infinitesimal>
{|align="center" style="width:80%;"
|
Իդեալական սև մարմինն այժմ սահմանվում է որպես մարմին, որը թույլ է տալիս իր վրա ընկնող ամբողջ ճառագայթմանն անցնել իր մեջ (չկա անդրադարձում) և կլանում է ամբողջը (չկա էներգիայի փոխանցում մարմնի միջով):։ Սա վերաբերվում է ճառագայթման բոլոր հաճախություններին և անկման բոլոր անկյուններին:անկյուններին։
<ref name=Siegel>
{{cite book
|}
== Պրակտիկ իդեալականացում ==
Բացարձակ սև մարմնի մոտավոր իրականացում է անթափանց պատերով խոռոչը` բարակ անցքով:անցքով։ Խոռոչի պատերը ունեն միևնույն ջերմաստիճանը:ջերմաստիճանը։ Էլեկտրամագնիսական ճառագայթումը, ընկնելով անցքից ներս, բազմակի անդրադարձումներից հետո կկլանվի խոռոչի պատերի կողմից, և հավանականությունն այն բանի, որ պատերի կողմից բազմակի անդրադարձումներից հետո կլանվելու փոխարեն ճառագայթումը դուրս կգա անցքից շատ փոքր է` անցքի փոքր լինելու պատճառով:պատճառով։ Այսպիսի անցքը բավականին մեծ ճշտությամբ կարելի է համարել բացարձակ սև մարմին<ref name=Landsberg>
Անցքում ճառագայթման ջերմային հավասարակշռությունը կարելի է արդյունավետ մոդելավորել խոռոչում այնպիսի նյութ ավելացնել, որն ընդունակ է ճառագայթել և կլանել ցանկացած հաճախություն: Տե՛ս {{cite book |title= Thermodynamics and statistical mechanics |author=Peter Theodore Landsberg |url=http://books.google.com/books?id=0gnWL7tmxm0C&pg=PA209 |page=209 |isbn=0-486-66493-7 |publisher=Courier Dover Publications |edition=Reprint of Oxford University Press 1978 }}
</ref><ref name="Planck 1914 44">{{harvnb|Planck|1914|page=44, §52}}</ref>:։
== Ծանոթագրություններ ==
{{ծանցանկ}}
274 658

edits