«Պարբերական աղյուսակ»–ի խմբագրումների տարբերություն

 
== Տես նաև ==
* [[Դմիտր--[[Սպասարկող:Ներդրումները/188.115.252.162|188.115.252.162]] 14:51, 13 Փետրվարի 2013 (UTC)իկատուււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււււ
* [[Դմիտրի Մենդելեև]]
 
{{Chem-stub}}
[[zh-classical:元素週期表]]
[[zh-min-nan:Chiu-kî-piáu]]
[[zh-yue:元素週期表]]ռեալ մադռիդ թե բառսելոնա
ÀáďĎċĘĘธฝឣវចθfḃâė
Անանուն մասնակից