Global account information

View account information
Global account information
  • Username: Սարդուրի
  • Registered: 00:56, 14 Հուլիսի 2010 (11 years ago)
  • Total edit count: 6
  • Number of attached accounts: 16
List of local accounts
Local wikiAttached onMethodBlockedEdit countԽմբեր
ast.wikipedia.org10:02, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
bat-smg.wikipedia.org10:12, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
commons.wikimedia.org02:36, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
de.wikipedia.org22:27, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wikipedia.org01:25, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)3
en.wikibooks.org04:21, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
en.wiktionary.org01:55, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
es.wikipedia.org10:02, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
fr.wikipedia.org10:04, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikipedia.org00:56, 14 Հուլիսի 2010new account(?)3
hy.wikibooks.org04:24, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikiquote.org01:59, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
hy.wikisource.org03:02, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ja.wikipedia.org10:03, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
meta.wikimedia.org01:04, 14 Հուլիսի 2010ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0
ru.wikipedia.org05:16, 17 Մայիսի 2011ստեծղվել է մուտքի ժամանակ(?)0