Սիմեոն ծերունի, Ղուկասի Ավետարանի կերպար։[1]

Սիմեոն ծերունի

Թեմա. Հիշատակում.Խմբագրել