Սիմեոն ծերունի, Ղուկասի Ավետարանի կերպար[1]։

Սիմեոն ծերունի

Թեմա. Հիշատակում.Խմբագրել