Ջրավետ, լեռնագագաթ (2502 մ) Գեղարքունիքի մարզում, Արեգունի լեռնաշղթայում, Դրախտիկ գյուղից 4,6 կմ հս-արմ։ Լեռան հարավ արևմտյան լանջից է սկիզբ առնում Ջրաձոր գետը։ Ջրավետի լանջերը ծածկված են մարգագետնային բուսականությամբ և բյուրակն են։