Պրոտակտինիում

քիմիական միացություն

Պրոտակտինիում, քիմիական տարր է, որի նշանն է Pa և ատոմային թիվը՝ 91:

Պրոտակտինիում
Pa