Պլազմայի ֆիզիկա, ֆիզիկայի ճյուղ, որը ուսումնասիրում է պլազմայի վարքն ու հատկությունները, մասնավորապես, մագնիսական դաշտերում։ Պլազման դիտարկվում է որպես ոչկառուցվացքային և քվազիչեզոք համակարգ կազմված կոլեկտիվ դինամիկայով օժտված լիցքավորված մասնիկներից[1]։

Խիտ պլազմայի՝ ֆիզիկայի համար ճշգրիտ է այն պնդումը, որ կարելի է իրեն համարել հոծ միջավայրի ֆիզիկայի ենթաբաժին, քանի որ խիտ պլազմայի ուսումնասիրման ժամանակ խոսքը մասնակի կամ լրիվ իոնացված հոծ միջավայրի մակրոսկոպիկ վարքի մասին է։ Սակայն չլիցքավորված պլազման ոչ միշտ է ադեկվատորեն նկարագրվում հոծ միջավայրի մեխանիկայի մեթոդներով։

Ուսումնասիրության հիմնական ուղղություններ

խմբագրել
 • պլազմայի կայունությունը արտաքին դաշտերում
 • ալիքները պլազմայում
 • պլազմայի էլեկտրական, մագնիսական և օպտիկական հատկությունները
 • դիֆուզիան,հաղորդականությունը և այլ կինետիկ երևույթները պլազմայում
 • պլազմայի դինամիկան իր մեջ գերսառեցված մագնիսական դաշտի հետ
 • տիեզերական պլազմայի ֆիզիկան (իոնոսֆերա, աստղերի կառուցվածք, միջաստղային և միջգալակտիկական տարածությունների պլազմա)
 • պլազմայի մրրկայնությունը[2]
 • պլազմայի ոչ գծային դինամիկական կառուցվածքը[2]
 • պլազմայում կոլեկտիվ երևույթները[1]

Հիմնական կիրառություններ

խմբագրել
 • պլազմայի պահումը մագնիսական թակարդներում (Տոկամակ, Ստելլատոր);կառավարվող թերմոդինամիկ սինթեզ[3]
 • մագնիսահիդդրոդինամիկ գեներատոր[4]
 • պլազմային հրթիռային շարժիչ[5]

Ուսումնասիրման և ուսուցման կազմակերպում

խմբագրել

Ամենից բարձր իմպակտ գործոնը մասնագիտացված ամսագրերից պարունակում է «Physics of Plasmas» ամսագիրը, որը հրատարակվում է Ամերիկական ֆիզիկայի համալսարանի կողմից։

Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիան հրատարակում է «Физика плазмы» ամսագիրը։

Ծանոթագրություններ

խմբագրել

Գրականություն

խմբագրել
 • Арцимович Л.А., Сагдеев Р.3. Физика плазмы для физиков. — М.: Атомиздат, 1979.
 • Арцимович Л. А. Элементарная физика плазмы. — 3-е изд. — М.: Атомиздат, 1969. — 189 с.
 • Кингсеп А. С. Плазма как объект физических исследований // Соросовский образовательный журнал, №2. — 1996.
 • Кролл Н, Трайвелпис А. Основы физики плазмы. — М.: «Мир», 1975.
 • Чен Ф. Введение в физику плазмы. — М.: «Мир», 1987.