Միջնորդ (նախագծման ձևանմուշ)

Միջնորդ (անգլ.՝ Mediator pattern), վարքագծային նախագծման ձևանմուշ, որը որոշում է թե օբյեկտները միմյանց հետ ինչպես պետք է փոխհամագործակցեն։ Ձևանմուշը վարքագծային է համարվում նրանով, քանի որ այն կարող է փոփոխել ծրագրերի թողարկման վարքը։

Միջնորդ
ՏեսակՎարքագծային
Նշանակությունդասերի միմյանց հետ փոխկապակցում է միջնորդ օբյեկտի օգնությամբ
Նկարագրությունը ԳօՖի
"Design Patterns" գրքում
Այո

Սովորաբար ծրագիրը բաղկացած է մեծ թվով դասերից։ Այյպիով տրամաբանությունը և հաշվարկը բաժանվում են այդ դասերի միջև։ Քանի որ ծրագրում մեծ թվով դասեր կան, դրանց տեխնիկական սպասարկումը և դասերի միջև փոխկապակցվածություն ապահովելը դառնում է բարդ։ Արդյունքում դա ծրագիրը դարձնում է դժվար ընթերցվող և սպասարկվող։ Բացի այդ դա բերում է նրան, որ դժվար է դառնում փոխել ծրագիրը, քանի որ ցանկացած փոփոխություն կարող է ազդել մի քանի դասերի վրա։

Միջնորդ ձևանմուշը օբյեկտների միջև կապ է ստեղծում միջնորդ օբյեկտի միջոցով։ Այսպիսով դասի օբյեկտները միմյանց հետ չեն կապվում անմիջականորեն, այլ կապվում եմ միջնորդի օգնությամբ։ Դա թույլացնում է օբյեկտների միջև կապվածությունը և թուլացնում է կապվածության գործակիցը։

ՕրինակներԽմբագրել

C++Խմբագրել

#include <iostream>
#include <string>
 
class Colleague;
class Mediator;
class ConcreteMediator;
class ConcreteColleague1;
class ConcreteColleague2;
 
class Mediator
{
public:
 virtual void Send(std::string const& message, Colleague *colleague) const = 0;
};
 
class Colleague
{
protected:
 Mediator* mediator_;

public:
 explicit Colleague(Mediator *mediator):mediator_(mediator)
 {
 }
};
 
class ConcreteColleague1:public Colleague
{
public:
 explicit ConcreteColleague1(Mediator* mediator):Colleague(mediator)
 {
 }
 
 void Send(std::string const& message)
 {
 mediator_->Send(message, this);
 }
 
 void Notify(std::string const& message)
 {
 std::cout << "Colleague1 gets message '" << message << "'" << std::endl;
 }
};
 
class ConcreteColleague2:public Colleague
{
public:
 explicit ConcreteColleague2(Mediator *mediator):Colleague(mediator)
 {
 }
 
 void Send(std::string const& message)
 {
 mediator_->Send(message, this);
 }
 
 void Notify(std::string const& message)
 {
 std::cout << "Colleague2 gets message '" << message << "'" << std::endl;
 }
};
 
class ConcreteMediator:public Mediator
{
protected:
 ConcreteColleague1 *m_Colleague1;
 ConcreteColleague2 *m_Colleague2;
public:
 void SetColleague1(ConcreteColleague1 *c)
 {
 m_Colleague1=c;
 }
 
 void SetColleague2(ConcreteColleague2 *c)
 {
 m_Colleague2=c;
 }
 
 virtual void Send(std::string const& message, Colleague *colleague) const
 {
 if (colleague==m_Colleague1)
 {
 m_Colleague2->Notify(message);
 }
 else if (colleague==m_Colleague2)
 {
 m_Colleague1->Notify(message);
 }
 }
};
 
int main()
{
 ConcreteMediator m;
 
 ConcreteColleague1 c1(&m);
 ConcreteColleague2 c2(&m);
 
 m.SetColleague1(&c1);
 m.SetColleague2(&c2);
 
 c1.Send("How are you?");
 c2.Send("Fine, thanks");
 
 std::cin.get();
 return 0;
}

Output
Colleague2 gets message 'How are you?'
Colleague1 gets message 'Fine, thanks'

C#Խմբագրել

// Mediator pattern — Structural example
using System;

namespace DoFactory.GangOfFour.Mediator.Structural
{
  /// <summary>
  /// MainApp startup class for Structural
  /// Mediator Design Pattern.
  /// </summary>
  class MainApp
  {
    /// <summary>
    /// Entry point into console application.
    /// </summary>
    static void Main()
    {
      ConcreteMediator m = new ConcreteMediator();

      ConcreteColleague1 c1 = new ConcreteColleague1(m);
      ConcreteColleague2 c2 = new ConcreteColleague2(m);

      m.Colleague1 = c1;
      m.Colleague2 = c2;

      c1.Send("How are you?");
      c2.Send("Fine, thanks");

      // Wait for user
      Console.ReadKey();
    }
  }

  /// <summary>
  /// The 'Mediator' abstract class
  /// </summary>
  abstract class Mediator
  {
    public abstract void Send(string message, Colleague colleague);
  }

  /// <summary>
  /// The 'ConcreteMediator' class
  /// </summary>
  class ConcreteMediator : Mediator
  {
    public ConcreteColleague1 Colleague1 { private get; set; }

    public ConcreteColleague2 Colleague2 { private get; set; }

    public override void Send(string message, Colleague colleague)
    {
      if (colleague == Colleague1)
      {
        Colleague2.Notify(message);
      }
      else
      {
        Colleague1.Notify(message);
      }
    }
  }

  /// <summary>
  /// The 'Colleague' abstract class
  /// </summary>
  abstract class Colleague
  {
    protected Mediator mediator;

    // Constructor
    public Colleague(Mediator mediator)
    {
      this.mediator = mediator;
    }
  }

  /// <summary>
  /// A 'ConcreteColleague' class
  /// </summary>
  class ConcreteColleague1 : Colleague
  {
    // Constructor
    public ConcreteColleague1(Mediator mediator)
    : base(mediator)
    {
    }

    public void Send(string message)
    {
      mediator.Send(message, this);
    }

    public void Notify(string message)
    {
      Console.WriteLine("Colleague1 gets message: " + message);
    }
  }

  /// <summary>
  /// A 'ConcreteColleague' class
  /// </summary>
  class ConcreteColleague2 : Colleague
  {
    // Constructor
    public ConcreteColleague2(Mediator mediator)
    : base(mediator)
    {
    }

    public void Send(string message)
    {
      mediator.Send(message, this);
    }

    public void Notify(string message)
    {
      Console.WriteLine("Colleague2 gets message: " + message);
    }
  }
}

Output
Colleague2 gets message: How are you?
Colleague1 gets message: Fine, thanks

ԾանոթագրություններԽմբագրել