Մեծ կիսաառանց, էլիպսի հիմնական առանցքի կեսն է (նկ. 1 նշված է ). Շրջանագծի մասնավոր դեպքում մեծ կիսաառանցքը հավասար է շրջանագծի շառավղին։ Աստղագիտության մեջ բնութագրում է երկնային մարմնի միջին հեռավորությունը ֆոկուսից։

Էլիպսի մասերը (նկ. 1)