«»

LSAT, ստանդարտացված թեստ, որն անցկացվում է յոթ անգամ՝ մեկ տարվա ընթացքում, հատուկ մասնագիտացված թեստային կենտրոններում՝ ամբողջ աշխարհում։ Իրավաբանական դպրոցի խորհրդատուն Law School Admission Council  կազմակերպում է LSAT քննությունը իրավաբանական դպրոցի (Law School) պոտենցիալ թեկնածուների համար։ Այն նախատեսված է ստուգելու  ընթերցանության ընկալումը, ինչպես նաև վերբալ և բանավոր  մտածողությունը։ Թեստը ԱՄՆ-ում, Կանադայումև այլ  երկրներում իրավաբանական դպրոց (ընդհանուոր իրավունք ծրագրի դեպքում միայն) ընդունվելու անբաժանելի մասն է:

Թեստը տեղծվել է 1948 թվականին՝ մի քանի ֆորմաներով, հնարավորություն տալու  իրավաբանական դպրոցներին թեկնածուներ գնահտել ևս մեկ ճանապարհով բացի իրենց GPA-Ը։ Թեստի ներկայիս տարբերկաը օգտագործվում է 1991 թվականից։ Թեստը  բաղկացած  է վեց ընդհանուր բաժիններից, որոնք ներառում են չորս գնահատվող բազմակի ընտրությամբ բաժիններ multiple-choice, մեկ չգնահատվող փորձնական բաժին և մեկ չգնահատվող գրավոր բաժին։ Բոլոր գնահատականները վերածվում են ընդհանուր գնահատականի՝ 120-ից մինչև 180 միավոր սանդղակով։ Միջին գնահատականը համարվում  է150 միավորը։  

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BF%D5%A1%D5%BF%D5%A5%D5%A3%D5%B8%D6%80%D5%AB%D5%A1:User_wiki


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F:%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B_Sim-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8

https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Samsung_software

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC_%D0%A0%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D0%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B_%D0%B4%E2%80%99%D0%90%D1%80%D0%BA

[1]Սահակ, եբրայական ծագման արական անձնանուն, առաջացել է Իսահակ անվանումից ի նախաձայնի կրճատումից։ Առաջն ձևը՝ Իսահակը հայերի մեջ այնքան էլ տարածված չի եղել և աստիճանբար վերացել, իսկ երկրորդ տարբերակը՝ Սահակը տարածվել է և մինչև օրս գործածվում է։ Ծագում է եբրեյերեն *** արմատից կամ *** արմատից, որոնք նշնակկու են ծիծաղիլ, կատակիլ, որից էլ անվան

  1. «Հայոց անձնանունների բառարան, Հրաչեայ Աճառեան - սահակ»։ www.nayiri.com։ Վերցված է 2018-08-21