Արխիվ
Արխիվ
Արխիվացված բարելավված հոդվածները :-)


Օգոստոսի 26, սկսվում են Կարսի «1920 թվականի գրավման» հոդվածի նախապատրաստական աշխատանքները :
  1. Կարսի գրավում (1920)