Рейтинг художественных сайтов. Все сайты

artsgallery.pro
artnow.ru
in.gallerix.ru

Արմեն Ավագյան Լիպարիտի, 21.08.1965 թ. քաղաք Երևան
Армен Липаритович Авагян, родился 21 августа 1965 г. в городе Ереван.
1982-1988թթ. - Փանոս Թերլեմեզյանի անվ. գեղարվեստի ուսումնարան;
1982-1988թթ. - Ереванское художественное училище им. Фаноса Терлемезяна
1988-1994թթ. - Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտ:
1988-1994թթ. - Ереванский художественно-театральный институт

Հայաստանի նկարիչների միության անդամ 2006 թվականից:
2006 года член Союза художников Армении.
2015 թվականից Ռուսաստանի արհեստավարժ նկարիչների միության անդամ:
2015 года член Профессионального союза художников России.
1996-2002 թթ. - Հայֆիլմ կինոստուդիա` նկարիչ;
1996-2002 թթ. - киностудия Арменфильм художник;
2002-2004թթ. - Մ.Մաշտոցի անվ. Համալսարան` գունանկար առարկայի դասախոս;
2002-2004թթ. - Университет им. М. Маштоца: преподаватель живописи;
2008-2009թթ. - «Վալլետտա» ՍՊԸ` նկարիչ;
2009-2009թթ. - «Ֆոնդեքս Կոմերցիալ» ՍՊԸ ` որպես նկարիչ;
2009-2011թթ. - «Վալլետտա» ՍՊԸ` նկարիչ;

Ցուցահանդեսներ/Выставки Խմբագրել

16.11.2000թ. – Հանրապետական աշնանային ցուցահանդես;
16.11.2000г. – Республиканская осенняя выставка;
11.07.2003թ. – Դիմանկարի հանրապետական ցուցահանդես;
11.07.2003г. – Республиканская выставка портретов;
15.07.2003թ. – Հանրապետական երիտասարդական ցուցահանդես;
15.07.2003թ. – "Республиканская Молодежная Выставка";
25.07.2004թ. – Ինքնանկարի հանրապետական ցուցահանդես;
25.07.2004թ. – Республиканская выставка автопортретов;
17.06.2008թ. - ՀՆՄ 75 ամյակին նվիրված հանրապետական հոբելյանական ցուցահանդես;
17.06.2008թ. - Республиканская юбилейная выставка, посвященная 75-летию СХА;
30.10.2012թ. – ՀՆՄ 80 ամյակին նվիրված հանրապետական հոբելյանական ցուցահանդես:
30.10.2012թ. – Республиканская юбилейная выставка, посвященная 80-летию СХА.
24.04.2016թ. – Թանգարան «Տապան», Հայ Առաքելական եկեղեցու Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Թեմ («Սերունդների հայացքը»)
24.04.2016 - Музей Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской церкви «Tapan» («Взгляд поколении»).

==Արմեն Ավագյան Լիպարիտի==, ծնվել է օգոստոսի 21-ին, 1965 թ., քաղաք Երևան:
1982-1988թթ. - Փանոս Թերլեմեզյանի անվ. գեղարվեստի ուսումնարան;
1988-1994թթ. - Գեղարվեստա-թատերական ինստիտուտ:

2006 թվականից Հայաստանի նկարիչների միության անդամ:
2015 թվականից Ռուսաստանի արհեստավարժ նկարիչների միության անդամ:
1996-2002 թթ. - Հայֆիլմ կինոստուդիա` նկարիչ;
2002-2004թթ. - Մ.Մաշտոցի անվ. Համալսարան` գունանկար առարկայի դասախոս;

==Ցուցահանդեսներ==
16.11.2000թ. – «Հանրապետական աշնանային ցուցահանդես»;
11.07.2003թ. – «Դիմանկարի հանրապետական ցուցահանդես»;
15.07.2003թ. – «Հանրապետական երիտասարդական ցուցահանդես»;
25.07.2004թ. – «Ինքնանկարի հանրապետական ցուցահանդես»;
17.06.2008թ. - «ՀՆՄ 75 ամյակին նվիրված հանրապետական հոբելյանական ցուցահանդես»;
30.10.2012թ. – «ՀՆՄ 80 ամյակին նվիրված հանրապետական հոբելյանական ցուցահանդես»:
24.04.2016թ. – Թանգարան «Տապան», Հայ Առաքելական եկեղեցու Նոր Նախիջևանի և Ռուսաստանի Թեմ («Սերունդների հայացքը»):

====== =========== ========= Խմբագրել

Армен Липаритович Авагян, родился 21 августа 1965 г. в городе Ереван.
1982-1988 гг. - Ереванское художественное училище им. Фаноса Терлемезяна.
1988-1994 гг. - Ереванский художественно-театральный институт.
2006 года член Союза художников Армении.
2015 года член Профессионального союза художников России.
1996-2002 гг. - киностудия Арменфильм художник;
2002-2004 гг. - Университет им. М. Маштоца: преподаватель живописи;

==Выставки==
16.11.2000 г. – "Республиканская осенняя выставка";
11.07.2003 г. – "Республиканская выставка портретов";
15.07.2003 г. – "Республиканская Молодежная Выставка";
25.07.2004 г. – "Республиканская выставка автопортретов";
17.06.2008 г. - "Республиканская юбилейная выставка, посвященная 75-летию СХА";
30.10.2012 г. – "Республиканская юбилейная выставка, посвященная 80-летию СХА";
24.04.2016 г. – Музей Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской церкви «Тапан» («Взгляд поколении»);

====== =========== ========= Խմբագրել

Armen Avagyan Liparitovich, born August 21, 1965 in Yerevan.
1982-1988 - Yerevan State College of Fine Arts . Phanos Terlemezyan.
1988-1994 - Yerevan State Academy of Fine Arts.

2006 member of the Artists' Union of Armenia.
2015 member of the Artists' Union of Russia.
1996-2002 - Artist studio Armenfilm;
2002-2004 - University. M. Mashtots: teacher of painting;

==Exhibitions==
16.11.2000 - "Republican autumn exhibition";
11.07.2003 - "Republican exhibition of portraits";
15.07.2003 - "The Republican Youth Exhibition";
25.07.2004 - Republican exhibition of self-portraits";
17.06.2008 - Republican anniversary exhibition dedicated to the "75th Anniversary of the Union of Painters of Armenia";
30.10.2012 - Republican anniversary exhibition dedicated to the "80th Anniversary of the Union of Painters of Armenia";
24.04.2016 - Музей Российской и Ново-Нахичеванской Епархии Армянской Апостольской церкви «Tapan» («Взгляд поколении»);