Aquote1.png When you can't find the sunshine, be the sunshine. Aquote2.png
Նինա Դոբրև (Ելենա Գիլբերտի և Քեթրին Փիրսի դերակատարը)
Քենդիս Քինգ / Աքքոլա (Քերոլայն Ֆորբսի դերակատարը)
Noia 64 apps karm.png
Վամպիրի օրագրերը
Առաջնածինները
Պատանի գայլը
Իրական արյուն