Մասնակից:Զաբելա Աբելյան/ավազարկղ10

Էյլերի բնութագիրը կամ Էյլեր-Պուանկարայի բնութագիրը բնութագիր է տոպոլոգիական տարածության.Էյլերի տարածության բնութագիրը սովորաբար նշանակում են ։

ՍահմանումըԽմբագրել

որտեղ   ցույց է տալիս վանդակների թվի չափականությունը  .
 • Ցանկացած տոպոլոգիական տարածության Էյլերի բնութագիրը կարող է լինել որոշված Բետտի թվի միջոցով   ինչպես նշանափոփոխման գումար:
   
Այդ սահմանումը իմաստ ունի միայն, եթե Բետտի թիվը վերջավոր է և բավականին շատ թվացուցիչների համար զրոյանում են։
 • Վերջին սահմանումը ընդհանրացնում է նախորդը և ընդհանրացնում է ուրիշ ցանկացած գործակիցներով հոմոլոգիան

ՀատկությունԽմբագրել

 • Էյլերի բնութագիրը հանդիսանում է [[гомотопический инвариант|հոմոտոպիկ ինվարիանտ]՝այսինքն պահպանվում է հոմոտոպիկ համարժեքությունը տապալոգիական տարածությունում։
  • Մասնավորապես, Էյլերի բնութագիրը տոպոլագիական ինվարիանտ է։

Բազմանիստերի էյլերյան բնութագիրըԽմբագրել

 • Երկչափանի տոպոլոգիական բազմանիստի Էյլերյան բնութագիրը կարող է հաշվել:   բանաձևով,որտեղ где Г, Р и В համապատասխանաբար նիստերի, կողերի և գագաթների թվն է։ մ ասնավորապես, միակցված բազմանիստի համար ճիշտ է Էյլերի բանաձևը:
   
Օրինակ, Էյլերի բնութագիրը խորանարդի համար հավասար է 6 − 12 + 8 = 2, իսկ եռանկյուն բուրգի համար՝ 4 − 6 + 4 = 2.

Գաուս-Բոննի թեորեմըԽմբագրել

Երկչափ կոմպակտ կողմորոշված ռիմանյան բազմակերպության (մակերևույթի)   համար առանց սահմանների գոյություն ունի Գաուս -Բոննի բանաձևը, կապում է էյլերյան բնութագիրը   գաուսյան թեքվածության   բազմակերպության հետ:   որտեղ  — մակերևույթի մակերեսի տարր է  .


 • Գոյություն ունի Գաուս-Բոնի բանաձևի կոմբինոտորական անալոգը։

Կողմնորոշիչ և ոչ կողմորոշիչ մակերևույթներԽմբագրել

 • Էյլերի բնութագիրը կողնորոշված գունդը ձեռքերով արտահայտում է բանաձևով  , որտեղ g-ն ձեռքերի թիվն է,ոչ կողմնորոշված մակերևույթի համար բանաձևը երևում է,ինչպես  .

Էյլերի բնութագրի մեծությունըԽմբագրել

Անվանումը Տեսքը Էյլերի բնութագիրը
Հատված   1
Շրջանագիծ   0
Շրջան   1
Գունդ   2
Тор
(Երկու շրջանագծերի արտադրյալ)
  0
Կրկնակի тор   −2
Եռակի тор   −4
Պրոյեկտիվ մակերևույթ   1
Մեբյուսի Лист Мёбиуса   0
Լեյնի շիշ   0
Երկու գնդեր (չկապված)    2 + 2 = 4
Երեք գնդեր     2 + 2 + 2 = 6

ՊատմությունԽմբագրել

1752 թվականին Էյլերը[2] հրապարակել է բանաձևը, կապելով միմյանց եռչափանի բազմանիստի նիստերը։Բնագրի աշխատանքում բանաձևը ներկայացվում է   տեսքով։ որտեղ S-ը գագաթների թիվն է, H-ը՝ նիստերի քանակը, A-ն՝ կողերի քանակը։

Ավելի վաղ այդ բանաձևը հանդիպում է Ր․Դեկարտի ձեռագրերում,հրատարակված XVIII դարում։

 1. Practical Polygonal Mesh Modeling with Discrete Gaussian-Bonnet Theorem
 2. L. Euler Demonstratio nonnullarum insignium proprietatum, quibus solida hedris planis inclusa sunt praedita. Novi Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae 4:140–160, 1758Представлено Санкт-Петербургской Академии 6 апреля 1752 года. Opera Omnia 1(26): 94–108.