Ճարտարագիտությունը բնագավառ է, արվեստ, վարպետություն և մասնագիտություն, որ պահանջում և կիրառվում է գիտության՝ մաթեմատիկական, տնտեսագիտական, հասարակական, և պրակտիկ գիտելիք, որպեսզի մշակի և կառուցի սարքավորումներ, մեքենաներ, համակարգեր, նյութեր և գործընթացներ։

Շոգեմեքենա