Ձգտում, անձի գործունեության դրդապատճառ, որի կառուցվածքի մեջ մտնում են հստակորեն գիտակցվող նպատակը և նրա ձեռք բերմանը ուղղված կամային ջանքերը։

Ձգտումը կարող է առաջ գալ որպես կարճատև գործընթաց (մարդկանց շատ ձգտումներ զարգացման այդ աստիճանից առաջ չեն գնում և արագորեն մոռացվում են), բայց կարող է դառնալ նաև կայուն դրդապատճառ և անձի կառուցվածքի մշտական բաղադրիչ, նրա բնավորության գիծ։

Աղբյուրներ խմբագրել

  • Նալչաջյան Ա. Ա. (1984 թ.). Հոգեբանական բառարան (Լույս ed.). Երևան. էջ 240 էջ.