Բացել գլխավոր ցանկը

Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող հարկերը կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ.

 • Անուղղակի հարկեր - սահմանվում են ապրանքների կամ
 1. Ավելացած արժեքի հարկ
 2. Ակցիզային հարկ
 • Ուղղակի հարկեր
 1. Շահութահարկ (անձնական)
 2. Եկամտային հարկ (անձնական)
 3. Գույքահարկ (իրական կամ գույքային)
 4. Հողի հարկ (իրական կամ գույքային)

Ընդհանրապես կան հարկերի դասակարգման այլ չափանիշներ.

 • ռեպարտիցիոն (հավասարաչափ բոլոր հարկատուների համար) և քանակական (բաժնային, քվոտային, որը հաշվի էառնում վճարունակությունը)
 • ամրագրված և կարգավորիչ հարկեր
 • համապետական (գանձվում են կենտրոնական կառավարման մարմինների կողմից և մուտք են գործում պետական բյուջե) և տեղական հարկեր (անշարժ գույքի հարկը, տրանսպորտային հարկը և այլն, որոնք գանձվում են տեղական մարմինների կողմից), առանձնացնում են նաև ռեգիոնալ հարկեր։
 • ընդհանուր նշանակության (ներառվում են երկրի պետական բյուջե) և նպատակային նշանակության հարկեր (ներառվում են հատուկ ֆոնդեր)
 • կանոնավոր և միանգամյա հարկեր

ԳրականությունԽմբագրել

 • «Հարկային օրենսդրության հիմունքներ» 2003 թ., Ա. Թամազյան
 • «Տնտեսագիտության տեսություն» ուսումնական ձեռնարկ, 2009 թ., Գ. Կիրակոսյան, Ի. Խլղաթյան