Համեմատություն, պատկերավորման միջոց, որի դեպքում որևէ առարկա կամ երևույթ համեմատվում է ուրիշ առարկաների և երևույթների հետ, այն առավել պատկերավոր դարձնելու համար։ Օրինակ՝ «Ամպերը հոգնած ուղտերի նման», «Նոր են բարձրանում լեռան գլխից», «Աստղերը կարծես փոքր արևներ լինեն» և այլ օրինակներ։