Հազարամյակ, ժամանակահատված է, որը համարժեք է հազար տարվան։ Մի շարք լեզուներում գործածվող «միլենիումը» սերում է լատիներեն mille, հազար, և annus, տարի բառերից։