Հաճախակի Տրվող Հարցեր ու Պատասխաններ ՀՏՀՊ, անգլերեն Frequently Asked Questions (FAQ) արտահայտության հապավումն է, թարգմանաբար՝ Հաճախակի Տրվող Հարցեր։ FAQ իրենից ներկայացնում է, ինչ-որ բազմաթիվ թեմաներով կամ թեմայով հարցերի և դրանց պատասխանների ժողովածու։ Գոյություն ունեն անթիվ FAQ-եր, որոշ ինտերնետ կայքեր համակարգում են նման FAQ-երը, այդպիսիններից մեկը Internet FAQ Consortium-ն է։

Հայալեզու կայքերում, կիրառվում է կամ բառացի թարգմանված ՀՏՀ հապավումը, կամ ՀուՊ՝ «Հարց ու Պատասխան» արտահայտություննից։ Ռուսալեզու Ինտերնետ կայքերում, հանդիպում ЧАВО բառը և ռուսալեզու ինտերնետում կարելի է հանդիպել նաև ЧАВО հապավումը որն, ինչպես ենթադրում են, նշանակում է Частые Вопросы կամ էլ Часто Задаваемые Вопросы и Ответы:

Արտաքին Հղումներ

խմբագրել