ՀՀ ԱՆ անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն

Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալություն, Հայաստանի Արդարադատության նախարարության աշխատակազմի Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալությունը ստեղծվել է 2015 թվականի հոկտեմբերի 9-ին՝ Հայաստանի Կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 2-ի N 734-Ն-ի որոշմամբ։

Հայաստանի վարչապետ՝ Հովիկ Աբրահամյանի 2015 թվականի հոկտեմբերի 9-ի որոշմամբ Շուշան Դոյդոյանը նշանակվել է Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության պետ՝ 5 տարի ժամկետով[1]։ Գործակալության գործառույթները սահմանվում են Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի Հոդված 24-ում։

Լիազորություններ խմբագրել

Անձնական տվյալների պաշտպանության գործակալության լիազորություններն են՝

 • ստուգել իր նախաձեռնությամբ կամ համապատասխան դիմումի հիման վրա անձնական տվյալների մշակման համապատասխանությունը Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի պահանջներին,
 • օրենքի պահանջների խախտման դեպքում կիրառել վարչական պատասխանատվության միջոցներ,
 • պահանջել արգելափակել, կասեցնել կամ դադարեցնել օրենքի պահանջները խախտող անձնական տվյալների մշակումը,
 • օրենքով նախատեսված հիմքերի առկայության դեպքում մշակողից պահանջել անձնական տվյալների ուղղում, փոփոխում, ուղեփակում կամ ոչնչացում,
 • անձնական տվյալներ մշակելու վերաբերյալ մշակողի ծանուցման ուսումնասիրության արդյունքում ամբողջությամբ կամ մասամբ արգելել անձնական տվյալների մշակումը,
 • վարել անձնական տվյալներ մշակողների ռեեստր,
 • իրավաբանական անձանց անձնական տվյալներ մշակող էլեկտրոնային համակարգերը ճանաչել բավարար պաշտպանության մակարդակ ունեցող և դրանք ներառել ռեեստրում,
 • ստուգել տվյալներ մշակելու համար օգտագործվող սարքերը և փաստաթղթերը, այդ թվում՝ առկա տվյալները և համակարգչային ծրագրերը,
 • օրենքով նախատեսված դեպքերում դիմել դատարան,
 • իրականացնել օրենքով սահմանված այլ լիազորություններ,
 • պահպանել իր գործունեության ընթացքում իրեն վստահված կամ հայտնի դարձած անձնականտվյալների գաղտնիությունը,
 • ապահովել տվյալների սուբյեկտի իրավունքների պաշտպանությունը,
 • քննել անձնական տվյալների մշակմանը վերաբերող հարցերով ֆիզիկական անձանց դիմումները և իր լիազորությունների սահմաններում ընդունել որոշումներ[2][3][4],
 • տարեկան մեկ անգամ ներկայացնել հրապարակային հաշվետվություն՝ անձնական տվյալների պաշտպանության բնագավառում առկա իրավիճակի և նախորդ տարվա գործունեության վերաբերյալ,
 • կատարել հետազոտություններ և մշակողների դիմումների կամ լուսաբանումների հիման վրա տալ տվյալներ մշակելու վերաբերյալ խորհրդատվություն կամ տեղեկացնել անձնական տվյալներ մշակելու վերաբերյալ լավագույն փորձի մասին,
 • իրավապահ մարմիններին հաղորդում ներկայացնել իր գործունեության ընթացքում քրեաիրավական բնույթի խախտումների վերաբերյալ կասկածներ ի հայտ գալու դեպքում։

Արտաքին հղումներ խմբագրել

Աղբյուրներ խմբագրել

Ծանոթագրություններ խմբագրել