Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր

Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը հաճախ հանդիպող բազմանդամների բազմապատկման ձևեր են։ Նրանցից շատերը հանդիսանում են Նյուտոնի բինոմի մասնավոր դեպքեր։ Այն ուսումնասիրվում է միջնակարգ դպրոցի հանրահաշիվ առարկայի դասավանդման ժամանակ։

Բանաձևեր քառակուսիների համար խմբագրել

 •  
 •  
 •  

Բանաձևեր խորանարդների համար խմբագրել

 •  
 •  
 •  
 •  

Բանաձևեր չորրորդ աստիճանի համար խմբագրել

 •  
 •  
 •  

Բանաձևեր n-րդ աստիճանի համար խմբագրել

 •  
 •  , որտեղ  
 •  
 •  , որտեղ  

Բանաձևերի որոշ հատկություններ խմբագրել

 •  , որտեղ  
 •  , որտեղ  

Աղբյուր խմբագրել

 • Մ.Յա.Վիգոդսկի, Տարրական մաթեմատիկայի տեղեկագիրք, Մոսկվա, 1958 թ․