Կոմբինատոր օպտիմիզացիան օպտիմիզացիայի տեսության ոլորտ է կիրառական մաթեմատիկայի մեջ, որը կապված է Գործողությունների հետազոտման, ալգորիթմների տեսության և հաշվողական բարդության տեսության հետ։ Կոմբինատոր օպտիմիզացիայի մեջ օգտագործվում են ինչպես մաթեմատիկական մոտեցումներ, այնպես էլ արհեստական ինտելեկտի մեթոդներ։ Կոմբինատոր օպտիմիզացիայի ալգորիթմները կիրառվում են NP-խնդիրների լուծման համար, հնարավորություն տալով նվազեցնել հնարավոր լուծումների տարածությունը էֆեկտիվ որոնման միջոցով։

Խնդիրների դասակարգում խմբագրել

Կոմբինատոր օպտիմիզացիայի խնդիրները կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի.

Ալգորիթմների դասակարգում խմբագրել

Տես նաև խմբագրել

longest path problem