Այս կատեգորիայի մասնակիցները նշել են մալգաշերեն լեզվի իմացություն։

Այս կատեգորիան ներկայումս դատարկ է։