Այս կատեգորիայի մասնակիցները նշել են գագաուզերեն լեզվի իմացություն։

Այս կատեգորիան ներկայումս դատարկ է։