ՕգտագործումԽմբագրել

Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Examples
Wiki code Result
{{Time signature|3|4}} == Օգտագործում ==

Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։


The verse of the theme to Valley of the Dolls uses the time signatures
{{Time signature|4|4}}, {{Time signature|3|4}}, {{Time signature|2|4}}, {{Time signature|4|4}}, {{Time signature|4|4}}, effectively producing {{Time signature|17|4}}.
The verse of the theme to Valley of the Dolls uses the time signatures == Օգտագործում ==

Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

, == Օգտագործում == Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

, == Օգտագործում == Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

, == Օգտագործում == Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

, == Օգտագործում == Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

, effectively producing == Օգտագործում == Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

.

The rhythmic proportions of Stockhausen's Klavierstück IX are governed by the Fibonacci series, resulting in time signatures of e.g. {{Time signature|21|8}}, {{Time signature|34|8}}, {{Time signature|42|8}}, {{Time signature|59|8}}, {{Time signature|87|8}} and {{Time signature|142|8}}. The rhythmic proportions of Stockhausen's Klavierstück IX are governed by the Fibonacci series, resulting in time signatures of e.g. == Օգտագործում ==

Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

, == Օգտագործում == Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

, == Օգտագործում == Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

, == Օգտագործում == Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

, == Օգտագործում == Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։
and == Օգտագործում ==

Այս կաղապարը հիմնականում նախատեսված է Կաղապար:Երաժշտական նշաններ կաղապարում չափի նշաններ տեղադրելու համար։

Կաղապարը օգտագործում է {{su}} գրվածքը, ինչը թույլ է տալիս ստանալ երաժշտական չափի գրելաձևի ցանկալի տեսքը։ Կաղապարը օգտագործելու փոխարեն հնարավոր է այն ուղղակիորեն կիրառելու հոդվածներում {{su|a=c|p=5|b=4}} տեսքով, որը կցուցադրի հետևյալը. 5
4

Օրինակներ
Wiki կոդ Արդյունք
{{երաժշտական չափ|3|4}} 3
4
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը.
{{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|3|4}}, {{երաժշտական չափ|2|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, {{երաժշտական չափ|4|4}}, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է {{երաժշտական չափ|17|4}} չափի։
Որևէ երաժշտական ստեղծագործություն օգտագործում է երաժշտական հետևյալ չափերը. 4
4
, 3
4
, 2
4
, 4
4
, 4
4
, որը արդյունավետ կերպով վերարտադրվում է 17
4
չափի։

.