Կաղապարի նկարագրություն
Նկարագրություն
Այս ձևանմուշը կարելի է կիրառել պարբերության մեջ այլ գլխավոր հոդվածին հղում անելու նպատակով։
Բանաձև
{{Տես|հոդվածի անուն|նշում հղումից առաջ|նշում հղումից հետո}}
Ինչպես բուն հղումից առաջ, այնպես էլ հղումից հետո նշումներ կատարելը կարելի է նաև բաց թողնել։
Օրինակներ

Տես նաև