Սա մահացած մարդու ոչ ազատ լուսանկար է: Նոր լուսանկար հնարավոր չէ անել, որն էլ այլընտրանքային ազատ արտոնագրով լուսանկարների բացակայության պարագայում հիմք է դառնում արդար օգտագործման հիմքով այս մարդու մասին հոդվածը նկարազարդելիս օգտվել այս լուսանկարից: