[[:Կատեգորիա:1-ին հազարամյակի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1-ին հազարամյակ <<]]– 2-րդ հազարամյակի հիմնադրումներ [[{{{1}}}]]ում –[[:Կատեգորիա:3-րդ հազարամյակի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|>> 3-րդ հազարամյակ]]
[[:Կատեգորիա:11-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|11-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:1000-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1000-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1010-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1010-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1020-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1020-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1030-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1030-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1040-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1040-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1050-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1050-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1060-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1060-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1070-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1070-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1080-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1080-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1090-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1090-ականներ]]
[[:Կատեգորիա:12-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|12-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:1100-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1100-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1110-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1110-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1120-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1120-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1130-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1130-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1140-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1140-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1150-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1150-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1160-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1160-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1170-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1170-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1180-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1180-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1190-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1190-ականներ]]
[[:Կատեգորիա:13-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|13-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:1200-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1200-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1210-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1210-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1220-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1220-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1230-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1230-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1240-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1240-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1250-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1250-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1260-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1260-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1270-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1270-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1280-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1280-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1290-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1290-ականներ]]
[[:Կատեգորիա:14-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|14-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:1300-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1300-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1310-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1310-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1320-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1320-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1330-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1330-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1340-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1340-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1350-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1350-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1360-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1360-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1370-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1370-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1380-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1380-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1390-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1390-ականներ]]
[[:Կատեգորիա:15-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|15-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:1400-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1400-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1410-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1410-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1420-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1420-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1430-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1430-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1440-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1440-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1450-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1450-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1460-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1460-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1470-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1470-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1480-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1480-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1490-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1490-ականներ]]
[[:Կատեգորիա:16-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|16-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:1500-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1500-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1510-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1510-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1520-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1520-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1530-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1530-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1540-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1540-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1550-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1550-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1560-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1560-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1570-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1570-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1580-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1580-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1590-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1590-ականներ]]
[[:Կատեգորիա:17-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|17-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:1600-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1600-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1610-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1610-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1620-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1620-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1630-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1630-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1640-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1640-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1650-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1650-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1660-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1660-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1670-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1670-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1680-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1680-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1690-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1690-ականներ]]
[[:Կատեգորիա:18-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|18-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:1700-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1700-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1710-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1710-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1720-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1720-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1730-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1730-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1740-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1740-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1750-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1750-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1760-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1760-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1770-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1770-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1780-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1780-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1790-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1790-ականներ]]
[[:Կատեգորիա:19-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|19-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:1800-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1800-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1810-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1810-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1820-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1820-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1830-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1830-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1840-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1840-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1850-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1850-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1860-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1860-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1870-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1870-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1880-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1880-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1890-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1890-ականներ]]
[[:Կատեգորիա:20-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|20-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:1900-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1900-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1910-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1910-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1920-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1920-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1930-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1930-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1940-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1940-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1950-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1950-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1960-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1960-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1970-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1970-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1980-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1980-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:1990-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|1990-ականներ]]
[[:Կատեգորիա:21-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում|21-րդ դարի հիմնադրումներ {{{1}}}ում]] — [[:Կատեգորիա:2000-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|2000-ականներ]] • [[:Կատեգորիա:2010-ականների հիմնադրումներ {{{1}}}ում|2010-ականներ]]
Կաղապարի նկարագրություն

Usage

{{EstcatCountry2ndMillennium| country [ | sort key] }}

Examples

{{EstcatCountry2ndMillennium|the United Kingdom|United Kingdom}}

{{EstcatCountry2ndMillennium|Belgium}}

See also