Կաղապարի նկարագրություն
«Ֆոտոշարք» կաղապարը նպատակավորված է պատկերների խմբի (մինչև հինգը) ձևավորման համար: Այս կաղապարի օգնությամբ նաև կարելի է ձևավորել քաղվածքները:

Պարամետրներ

Այս կաղապարը պարտադիր պարամետր չունի:

Կարելի է տալ մինչև 6 պարամետր - պատկերների անվանումները (առանց «Պատկեր:» կամ «File:»բառերի անվանումից առաջ):

Կա 13 ոչ պարտադիր պարամետր՝

  • տեքստ — ֆոտոշարքի ամբողջ լայնության տեղադրվող տեքստ (եթե պատկերներ կան, ապա տեքստը տեղադրվում է դրանց տակին); տեքստի հավասարեցնումը — կոնտրոնում;
  • լ1, լ2, լ3, լ4, լ5, լ6 — համապատասխանող պատկերի լայնությունը կետերով («px» թվից հետո պետք չե գրել); լռելայն — 180px;
  • լ — պատկերների լայնությունը կետերով («px» թվից հետո պետք չե գրել; խմբային պարամետր; եթե դա նշված է, իսկ լ1լ6 պարամետրներից մեկը ոչ, ապա պատկերի լայնությունը հավասար կլինի լ-ին); լռելայն լ պարամետրը հավասար է 180px;
    եթե պատկերը մեկ հատ է, ընդ որում ոչ լ, ոչ էլ լ1 պարամետրները նշված չեն, ապա պատկերի լայնությունը հավասար կլինի 275px, այսինքն պատկերի լայնությանը կհամապատասխանի տաքսոբոքսում կենդանի օրգանիզմների մասին հոդվածներում;
  • align — հավասարեցման պարամետր (լռելայն — center; կարող է հավասար լինի՝ left, right և center);
  • border — շրջանակի լայնությունը փիքսելներում (px-ը թվից հետո գրել պետք չե; լռելայն — 3px);
  • color — ֆոնի գույնը (լռելայն — սպիտակ)
  • bordercolor — շրջանակի գույն (լռելայն — այնպիսին, ինչպիսին ֆոնի գույնն է);
  • borderstyle — աղյուսակը սահմանի ոճ (լռելայն — ridge, հնարավոր նշանակություններ: dashed, dotted, double, groove, inset, none, outset, ridge, solid).

Օրինակներ

Հասկանալիության համար օրինակներում ֆայլերի իսկական անվանումները փոխած են պայմանական անվանումներով ֆոտո1.jpg, ֆոտո12.jpg և այլն:

Պատկերներ առանց տեքստի

{{Ֆոտոշարք|ֆոտո1.jpg|color=#BBDD99|align=left}}
{{Ֆոտոշարք|ф1.jpg|ф2.jpg|border=3|bordercolor=red}}
{{Ֆոտոշարք|ֆոտո11.jpg|ֆոտո12.jpg|ֆոտո13.jpg|color=#BBDDEE}}
{{Ֆոտոշարք|ֆոտո11.jpg|ֆոտո12.jpg|ֆոտո13.jpg|ֆոտո14.jpg|ֆոտո15.jpg|ֆոտո16.jpg|լ=90|color=black}}

Պատկերներ տեքստով

Ադոքսա մշկային (Adoxa moschatellina)
{{Ֆոտոշարք|ֆոտո11.jpg|ֆոտո12.jpg|ֆոտո13.jpg|տեքստ=Ադոքսա…|align=left}}
Ադոքսա մշկային (Adoxa moschatellina)
{{Ֆոտոշարք|ф1.jpg|ф2.jpg|ф3.jpg|ф4.jpg|տեքստ=Ադոքսա…|color=#BBDD99}}
Gymnocalycium stellatum
{{Ֆոտոշարք|ф1.jpg|…|ф5.jpg|լ1=97|…|լ5=93|տեքստ=…|color=#BBBBDD}}

Տեքտը առանց պատկերների

Բնական գիտություններում
ճշմարտության հիմքերը
պիտի հաստատված լինեն
դիտարկումներով:

Կառլ Լիննեյ
Philosophia botanica § 365.
{{Ֆոտոշարք|տեքստ=…|align=right|color=#E0D0D0}}

Տես նաև