Կաղապարի նկարագրություն

Օգտագործում

Օրինակ

{{թեորեմ|1= a=b:|2=AAA, 1904 թվական}}

տալիս է

a=b:


AAA, 1904 թվական