Նիգերիայի այն շրջանները, որտեղ գործում են շարիաթի օրենքները: