Լիազորությունների ժամկետ

Լիազորությունների ժամկետ, ժամանակային հատված, որի ընթացքում անձը (սովորաբար քաղաքական գործիչը) զբաղեցնում է իր պաշտոնը։ Լիազորությունների ժամկետը քաղաքական գործիչների համար սահմանվում է սահմանադրությամբ կամ համապատասխան օրենքներով։