Դիֆերենցիալ երկրաչափություն

Դիֆերենցիալ երկրաչափությունը մաթեմատիկայի ուղղություն է, որն երկրաչափության խնդիրների լուծման համար օգտագործում է դիֆերենցիալ հաշվի, ինտեգրալ հաշվի, գծային հանրահաշվի և հանրահաշվի մեթոդները։ Հարթ և տարածական կորերի և մակերևույթների տեսոթյունը եռաչափ Էվկլիդյան տարածության մեջ 18-րդ և 19-րդ դարերի ընթացքում, դիֆերենցիալ երկրաչափության զարգացման համար հիմք հանդիսացան։ Դիֆերենցիալ երկրաչափությունը սերտորեն կապված է դիֆերենցիալ տոպոլոգիային և դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության երկրաչափական եզրերին։

Hyperbolic triangle.svg

ԳրականությունԽմբագրել