Դեֆեկտասկոպ (լատ.՝ defectus «թերություն» + հին հուն․՝ σκοπέω «հետևում եմ»), սարք, որն օգտագործում են սարքերում և սարքավորումներում անհամասեռությունների հայտնաբերման, նրանց կոորդինատների և չափերի որոշման համար։ Սարքի աշխատանքի հիմքում ընկած է անհամասեռություններից անդրադարձած ակուստիկ ալիքների գրանցումը, այսինքն՝ անդրադարձ-ազդանշանների գրանցումը։