Գորիսի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ցանկ (Սյունիքի մարզ)

Այս հոդվածը ներկայացնում է Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքի պատմության և մշակույթի հուշարձանների ցանկը, որը 2002 թ․ հաստատվել է Հայաստանի կառավարության կողմից[1]։ Ցանկում ներառված է ընդամենը 278 հուշարձան (157 միավոր)։


հուշարձան կառուցված վայր, հասցե կոորդ համարանիշ նշան. հավելյալ նշումներ պատկեր
Բնակատեղի Բաբախանի կալեր մ.թ.ա. 2-1 հզ քաղաքից 1 կմ հս-ամ 9.3/1 Հ ավերված Լուսանկար վերբեռնել


Բնակատեղի - գյուղատեղի Հին Գորիս «Կյորես» մ.թ.ա. 1 հզ – մ.թ. - 20 դ. սկիզբ քաղաքից աե, Վարարակն գե­տի ձախ ափին 9.3/2 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Ամրոց Ձագեձոր 10-20 դդ. գյուղատեղիի աե եզրին, Սբ. Հռիփսիմե եկեղեցուց հս-աե, քարաժայռի վրա 9.3/2.1 Հ պահպանվել է միջնաբերդը Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր 10-20 դդ. ամրոց-քարաժայռի ստորին մասում 9.3/2.1.1 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. գյուղատեղիի եկե­ղե­ցուց 200 մ հվ-ամ 9.3/2.2 Տ միահարկ է Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Սբ. Հռիփսի­մե եկեղե­ցուց 100 մ հվ-ամ 9.3/2.3 Տ կից` ժայռա­փոր երկսրահ կի­սա­վեր բաժան­մունքն է Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. 50-ական թթ. Խաչերի ձոր թաղում 9.3/2.4 Տ Շալունց Հրան­տի տունը, միա­հարկ, կից ունի ժայռա­փոր բաժանմունք Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Խաչերի ձոր թաղում 39°30′07″ հս․. լ. 46°21′10″ ավ. ե.HGЯO 9.3/2.5 Տ Միրզա Զենալ­­յա­նի տունը, երկ­հարկ է, կից ունի ժայ­ռափոր բա­ժան­մունք Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Խաչերի ձոր թաղում 9.3/2.6 Տ Արշալույս Ղու­կասյանի տունը, միահարկ է, կից ունի ժայռափոր բաժանմունք Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ - 20 դ. սկիզբ Խաչերի ձոր թաղում, գերեզմանոցի մոտ 9.3/2.7 Տ միահարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ - 20 դ. սկիզբ Խաչերի ձոր թա­ղում, գործող գերեզ­մանոցից մոտ 80 մ հս 9.3/2.8 Տ միահարկ է, ունի ժայռափոր բաժանմունք Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Խաչերի ձոր թա­ղում, Արշալույս Ղու­կասյանի տնից 20 մ հս 9.3/2.9 Տ երկհարկ է, կիսավեր, կից ունի ժայռա­փոր երկսրահ բաժան­մունք Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Խաչերի ձոր թաղում 9.3/2.10 Տ Սայունց Ժորայի տունը, կից ունի ժայռափոր բաժանմունք Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարաբուրգերի համալիր միջնա­դար - 20 դ. գյուղատեղիում 9.3/2.11 Հ բաղկացած է մոտ երկու տաս­նյակ բնակելի ժայռա­փոր համալիրնե­րից Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար- 20 դ. գյուղատեղիում 9.3/2.12 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար- 20 դ. գյուղատեղիի եկե­ղե­ցուց 800 մ հվ-ամ, գործող գերեզմա­նո­ցից 50-60 մ հեռու 9.3/2.13 Հ երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար- 20 դ. գյուղատեղիի մեծ եկեղեցուց 500 մ հս-ամ 9.3/2.14 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. գյուղատեղիում 9.3/2.15 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար- 20 դ. գյուղատեղիում, Արշալույս Ղուկաս­յանի տնից 20 մ հվ 9.3/2.16 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. գյուղատեղիի հվ մասում, Վարա­րակն գետի բարձրա­դիր ձախ ափին 9.3/2.17 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Վարարակն գետի բար­ձ­րադիր ձախ ափին 9.3/2.18 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Վարարակն գետի բար­ձ­րադիր ձախ ափին 9.3/2.19 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Ա. Սաթյանի նրբանցքում 9.3/2.20 Հ եռասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թաղում, Շալունց Հրանտի տնից մոտ 200 մ աե 9.3/2.21 Հ հվ-ից կից է թաղակապ նախասրահը Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար-

20 դ.

Խաչերի ձոր թաղում, Շալունց Հրան­տի տնից 250 մ աե 9.3/2.22 Հ եռասրահ է, ունի բա­զալտե շարված­քով նախասրահ­ներ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թաղի հս-ամ եզրին 9.3/2.23 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թաղի ձիթհանից մոտ 40 մ հս-ամ 9.3/2.24 Հ եռասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, եկեղեցուց 40 մ հս-ամ 9.3/2.25 Հ եռասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, եկեղեցուց 70 մ հս, ամենաբարձր ժայռի մեջ 9.3/2.26 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, եկեղեցուց 150 մ հվ-ամ, Արշալույս Ղուկասյանի տնա­մերձ հողամասում 9.3/2.27 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, եկեղեցուց 150 մ հվ-ամ, Արշալույս Ղուկասյանի տնա­մերձ հողամասում 9.3/2.28 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, եկեղեցուց մոտ 200 մ հվ-ամ, Արշա­լույս Ղուկասյանի տնից 70 մ աե 9.3/2.29 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թաղում, Սբ. Հռիփսիմե եկեղե­ցուց մոտ 100 մ աե 9.3/2.30 Հ եռասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Սբ. Հռիփսիմե եկեղե­ցուց մոտ 100 մ հվ-ամ 9.3/2.31 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Սբ. Հռիփսիմե եկեղե­ցուց 180 մ հս-աե 9.3/2.32 Հ երկսրահ է, հվ-ից կցակա­ռուցված է երկու շինություն Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Սբ. Հռիփսիմե եկեղե­ցուց 200 մ հեռու 9.3/2.33 Հ եռասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Սբ. Հռիփսիմե եկեղե­ցուց 200 մ հս-ամ, Ճաղարյանների տան բակում 9.3/2.34 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Սբ. Հռիփսիմե եկեղե­ցուց մոտ 250 մ հվ-աե 9.3/2.35 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Սբ. Հռիփսիմե եկեղե­ցուց մոտ 500 մ հս-ամ 9.3/2.36 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Սբ. Հռիփսիմե եկեղե­ցուց մոտ 500 մ հս-ամ,

Ս. Ճաղարյանի տան մոտ

9.3/2.37 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Սբ. Հռիփսիմե եկեղե­ցուց հվ-աե, գերեզ­մա­նոցից քիչ վերև 9.3/2.38 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թաղի գերեզմանոցից 10 մ հս 9.3/2.39 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թաղի գերեզմանոցից հս, բլրակի աե լանջին 9.3/2.40 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջնա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Արշալույս Ղու­կասյանի տնից 10 մ աե 9.3/2.41 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Արշալույս Ղու­կասյա­նի տնից 40 մ աե 9.3/2.42 Հ երկ­սրահ է` բա­զալ­տե շար­­­ված­­քով նախասրահ­ներով Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Արշալույս Ղու­կասյա­նի տնից 60 մ աե 9.3/2.43 Հ երկսրահ է` հվ-ից կից շինություն­ներով Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, Արշալույս Ղու­կասյա­նի տնից 80 մ աե 9.3/2.44 Հ միասրահ է Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, եկեղեցուց 250 մ հվ-ամ, Արշալույս Ղու­կասյա­նի տնից 80 մ աե 9.3/2.45 Հ երկսրահ է` հվ-ից կից 2 թաղակապ սենյակով Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղի «Արմենի սար» վայրում 9.3/2.46 Հ միասրահ է` հս-ից կից 3 փոքր բաժանմունքով Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղի «Արմենի սար» վայրում, Սբ. Հռիփսի­մե եկեղե­ցուց 500 մ հվ-աե 9.3/2.47 Հ երկսրահ է, մեծ սրահին կից 3 փոքր բաժան­մուն­քով Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թա­ղում, գետի ձախ ափին 9.3/2.48 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Ղաթրինի ձոր թաղում, եկեղեցուց 50 մ հս-ամ 9.3/2.49 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Ղաթրինի ձոր թա­ղում, Սբ. Հռիփսիմե եկեղե­ցուց մոտ 70 մ հս 9.3/2.50 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Չոփունց ձոր թաղում, դպրոցից մոտ 200 մ աե 9.3/2.51 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Չոփունց ձոր թաղում, դպրոցից մոտ 150 մ հվ-աե 9.3/2.52 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Չոփունց ձոր թաղի հվ-ամ մասում 9.3/2.53 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Չոփունց ձոր թաղի հվ-ամ մասում 9.3/2.54 Հ երկսրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Չոփունց ձոր թաղում 9.3/2.55 Հ եռասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Չոփունց ձոր թա­ղում, Թամարա Բախշ­­յանի տնամերձ հողա­­մասում 9.3/2.56 Հ եռասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Չոփունց ձոր թա­ղում, բրգաձև ժայ­ռա­խմբի հվ կողմում, Երվանդ Սի­­մո­նյա­­նի հողա­մասում 9.3/2.57 Հ եռասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Չոփունց ձոր թա­ղում, Երվանդ Սիմոն­յանի հողամասում 9.3/2.58 Հ միասրահ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայր միջ­նա­դար - 20 դ. Չոփունց ձոր թա­ղում, Երվանդ Սի­մոն­յանի հողամա­սում 9.3/2.59 Հ հողա­բուր­գի մեջ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայրերի համալիր միջ­նա­դար - 20 դ. գյուղատեղիի հս-ամ եզրին 9.3/2.60 Հ ամրացված մե­կուսի քարա­ժայ­­­­­ռի մեջ փոր­ված այրե­րի երկ­հարկ խումբ է Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայրերի համալիր միջ­նա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թաղի հս-աե եզրին 9.3/2.61 Հ երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի քարայրերի համալիր միջ­նա­դար - 20 դ. Խաչերի ձոր թաղի ծայր աե մասում, «Արմենի սար» հողաբուրգի մեջ 9.3/2.62 Հ բաղկացած է 9 սրահից Լուսանկար վերբեռնել


Բրուտանոց 19-20 դդ. Ղաթրինի ձոր թաղում 9.3/2.63 Հ ժայռափոր Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 18-20 դդ. գյուղատեղիի աե եզրին 9.3/2.64 Տ գործող Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի Սբ. Հռիփսիմե 17 դ. գյուղատեղիի հվ մասում, բլրալանջին 9.3/2.65 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Բաբուռի 1803 թ. եկեղեցու հվ պատի տակ, արտաքուստ 9.3/2.65.1 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի «Մելիքների» 17 դ. գյուղատեղիի աե եզ­րին, գերեզմանոցում 9.3/2.66 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 17-20 դդ. 9.3/2.66.1 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 17-18 դդ. 9.3/2.66.1.1 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Մելիք Հովանի 1771 թ. 9.3/2.66.1.2 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 17-18 դդ. 9.3/2.66.1.3 Հ բարձր է, քանդակազարդ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Բաղդասարի 1846 թ. 9.3/2.66.1.4 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Երիցանց Հարությունի 1851 թ. 9.3/2.66.1.5 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մալխասի և Միրի 1572 թ. 9.3/2.66.1.6 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մանուչար Ուզբաշովի 1849 թ. 9.3/2.66.1.7 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մաշունց Պապույի 1836 թ. 9.3/2.66.1.8 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մարիի 1839 թ. 9.3/2.66.1.9 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մելիք Հովանի 1771 թ. 9.3/2.66.1.10 Հ սեղանաձև Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Պողոսի 1813 թ. 9.3/2.66.1.11 Տ օրորոցաձև Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Մելիք Ուսիի 1822 թ. եկեղեցու մեջ 9.3/2.66.2 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 9-10 դդ. գյուղատեղիում, գոր­ծող գերեզմանոց տա­նող ճանապարհի եզրին 9.3/2.67 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10-11 դդ. գյուղատեղիի հս-աե եզրին, Սբ. Մարտիրոս մատուռից հվ, բարձրադիր լանջին 9.3/2.68 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10-11 դդ. գյուղատեղիի հս-աե եզրին, Սբ. Մարտիրոս մատուռից հվ, բարձրադիր լանջին 9.3/2.69 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 11-12 դդ. գյուղատեղիի հս-աե եզրին, Սբ. Մարտիրոս մատուռից հվ, բարձրադիր լանջին 9.3/2.70 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Կամուրջ 19 դ. Վարարակն գետի վրա 9.3/2.71 Տ միաթռիչք է, պահպանվել են խելերը Լուսանկար վերբեռնել


Հուշաղբյուր 1881 թ. գյուղատեղիի հվ-ամ եզրին, Վարարակն գետի բարձրադիր ձախ ափին 9.3/2.72 Տ թաղածածկ է, կամարակապ. վերակառուցվել է 1973 թ. Լուսանկար վերբեռնել


Ձիթհան 19 դ. վերջ Խաչերի ձոր թա­ղում, եկեղեցուց մոտ 100 մ հվ 9.3/2.73 Տ կից ջրաղացով Լուսանկար վերբեռնել


Մատուռ վերակառ. 19 դ. գյուղատեղիի աե եզրին, գերեզմա­նո­ցում 9.3/2.74 Տ թաղակապ Լուսանկար վերբեռնել


Գերեզմանոց 19-20 դդ. մատուռի շուրջը 9.3/2.74.1 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար տեր Հակոբ քա­հանայի 1857 թ. մատուռի մեջ 9.3/2.74.2 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Մատուռ «Խաչին աղբյուր» միջնադար գյուղատեղիում, Ըմբովի ձորի աե մասում 9.3/2.75 Հ վերակառ. 19 դ. Լուսանկար վերբեռնել


Արձանագիր ժայռաբեկոր 1091 թ. մատուռից մոտ 2 մ աե 9.3/2.75.1 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Մատուռ Սբ. Մարտիրոս 9-10 դդ. գյուղատեղիի հս-աե եզրին, բարձունքի վրա 9.3/2.76 Հ կիսաժայռա­փոր է` վերա­կառ. 1703 թ. Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10-11 դդ. մատուռի մոտ 9.3/2.76.1 Հ կանգնեցված է գլխիվայր Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար տեր Մաթեոսի 1771 թ. 9.3/2.76.2 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Քարանձավային թատրոն «Ամֆիթատրոն» 18-20 դդ. գյուղատեղիի «Թթենիների տակ» վայրում 9.3/2.77 Հ ժայռափոր է, գոր­ծել է մինչև 20 դ. սկիզբը Լուսանկար վերբեռնել


Քարավանատուն 17-18 դդ. գյուղատեղիում, գետափին 9.3/2.78 Հ պահպանվել է աե պատը Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1890- ական թթ. Անկախության փ. 7 9.3/3 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Անկախության փ. 9 9.3/4 Տ Մ. Տատինցյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1898 թ. Անկախության փ. 12 9.3/5 Տ Տ. Աբրահամ­յանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1900 թ. Անկախության փ. 16 9.3/6 Տ Կ. Միրզա­թուն­յա­նի տունը, երկ­հարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1880 թ. Անկախության փ. 17 9.3/7 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1900 -ական թթ. Անկախության փ. 18 9.3/8 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1910 թ. Անկախության փ. 19 9.3/9 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Անկախության փ. 20 9.3/10 Տ երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Անկախության փ. 21 9.3/11 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1887 թ. Անկախության փ. 22 9.3/12 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Անկախության փ. 23-25 9.3/13 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1901 թ. Անկախության փ. 24 9.3/14 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Անկախության փ. 28 9.3/15 Տ նախկինում՝ դպրոցի շենք Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Անկախության փ. 19 9.3/16 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1870 -ական թթ. Անկախության փ. 30 9.3/17 Տ Ս. Զաքարյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1904 թ. Անկախության փ. 32 9.3/18 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Անկախության փ. 33 9.3/19 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1904 թ. Անկախության փ. 34 9.3/20 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Անկախության փ. 35 9.3/21 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1900 թ. Անկախության փ. 38 9.3/22 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Անկախության փ. 39 9.3/23 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Անկախության փ. 40 9.3/24 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Անկախության փ. 41 9.3/25 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Անկախության փ. 42 9.3/26 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1911 թ. Անկախության փ. 43 9.3/27 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1920 -ական թթ. Անկախության փ. 45 9.3/28 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1920 -ական թթ. Անկախության փ. 47 9.3/29 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Անկախության փ. 48 9.3/30 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Անկախության փ. 49 9.3/31 Տ երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1901 թ. Անկախության փ. 51 9.3/32 Տ Մ. Սյուջոյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Անկախության փ. 52 9.3/33 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1939 թ. Անկախության փ. 53 9.3/34 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1920 -ական թթ. Անկախության փ. 58 9.3/35 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1910 թ. Անկախության փ. 60 9.3/36 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1931 թ. Անկախության փ. 67 9.3/37 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ - 20դ. սկիզբ Գր. Տաթևացու փ. 3 9.3/38 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Գր. Տաթևացու փ. 11-13 9.3/39 Հ նախկինում՝ ուսումնարան և հանրակացա­րան, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. Գր. Տաթևացու փ. 12 9.3/40 Տ Ս. Մկրտչյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Գր. Տաթևացու փ. 16 9.3/41 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Գուսան Աշոտի փ. 9.3/42 Տ երկհարկ է, առա­­ջին հար­կում` խանութ­ներ, երկրորդ հարկը նախկի­նում եղել է հյուրանոց Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Գուսան Աշոտի փ. 5 9.3/43 Տ երկհարկ է, կիսավեր Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Գուսան Աշոտի փ. 7 9.3/44 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1900 -ական թթ. Գուսան Աշոտի փ. 14 9.3/45 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Գուսան Աշոտի փ. 16 9.3/46 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Գուսան Աշոտի փ. 17 9.3/47 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Գուսան Աշոտի փ. 19-19 ա 9.3/48 Տ երկհարկ է, նախկինում՝ Յոլյանների հյուրանոց Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Գուսան Աշոտի փ. 23 9.3/49 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Գուսան Աշոտի փ. 23 ա 9.3/50 Տ երկհարկ է, ա­ռա­­ջին հար­կում` խանութներ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1906 թ. Գուսան Աշոտի փ. 39 9.3/51 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1880 -ական թթ. Դավիթ Բեկի փ. 6 9.3/52 Տ Ռ. Միքայելյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Զորավար Անդրանիկի փ. 11 9.3/53 Տ Ե. Հովհաննիս­­­յա­նի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Զորավար Անդրանիկի փ. 19 9.3/54 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1926 թ. Զորավար Անդրանիկի փ. 24 9.3/55 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1800 -ական թթ. Մ. Խորենացու փ. 36-38 9.3/56 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Մ. Խորենացու փ. 51 9.3/57 Տ «Ճիլեի» տունը Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1883 թ. Կոմիտասի փ. 10 9.3/58 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Կոմիտասի փ. 11 9.3/59 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Կոմիտասի փ. 12 9.3/60 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Կոմիտասի փ. 17 9.3/61 Տ Վ. Անթանոս­յանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1900 թ. Կոմիտասի փ. 20-26 9.3/62 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մակիչի փ. «առանց համարի է» 9.3/63 Տ եռահարկ է, նախ­­­­­­կինում` բաղ­նիք, դպրոց, ծննդա­տուն, այժմ` կիսավեր Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մակիչի փ. 9-11 9.3/64 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Մ. Մաշտոցի փ. 4 9.3/65 Տ երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 8, Գր. Տաթևացու փ. 7 9.3/66 Հ Պետրոս բեյի տունը, հետա­գա­յում` ռու­­սա­կան դպրոց, ու­սում­նա­րան, զին. մաս, այժմ` բնակելի, վթարային Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 10 9.3/67 Տ երկհարկ է, ա­­ռաջին հարկում` խանութներ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1898 թ. Մ. Մաշտոցի փ. 11 9.3/68 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 13 9.3/69 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 15 9.3/70 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Մ. Մաշտոցի փ. 17 9.3/71 Տ երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1900 թ. Մ. Մաշտոցի փ. 19 9.3/72 Հ Ղ. Մալինցյանի տունը, երկ­հարկ է, այս տա­նը 1918-1919 թթ. հան­գրվանել է զո­րա­­­վար Անդրանիկը Լուսանկար վերբեռնել


Հուշարձան Անդրանիկի 1989 թ. բնակելի տան առջև 9.3/72.1 Հ քանդ.՝ Ա. Պետրոսյան Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1903-1904 թթ. Մ. Մաշտոցի փ. 21 9.3/73 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 22 9.3/74 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1903 թ. Մ. Մաշտոցի փ. 23 9.3/75 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 25 9.3/76 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Մ. Մաշտոցի փ. 27 9.3/77 Տ Ս. Բաղիրյանի տունը Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Մ. Մաշտոցի փ. 30 9.3/78 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1895 թ. Մ. Մաշտոցի փ. 31 9.3/79 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1905 թ. Մ. Մաշտոցի փ. 32 9.3/80 Հ Ա. Հայիրյանի տու­նը, միահարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 35 9.3/81 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 39 9.3/82 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 40 9.3/83 Տ Ա. Ամսարյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1894 թ. Մ. Մաշտոցի փ. 45 9.3/84 Տ Ակ. Բակունցի հորեղբոր` Հ. Բակունցի տունը Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1900-1913 թթ. Մ. Մաշտոցի փ. 46 9.3/85 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1909 թ. Մ. Մաշտոցի փ. 48 9.3/86 Տ Կ. Դանիելյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 50 9.3/87 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1890-ական թթ. Մ. Մաշտոցի փ. 52 9.3/88 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Մ. Մաշտոցի փ. 54 9.3/89 Տ Ս. Մինասյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. Մ. Մաշտոցի փ. 60 9.3/90 Տ Յ. Մաշուրյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Մ. Մաշտոցի փ. 62 9.3/91 Տ Ս. Հասրաթյանի տունը. միահարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Մ. Մաշտոցի փ. 70 9.3/92 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1901 թ. Մ. Մաշտոցի փ. 76 9.3/93 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն Սայաթ-Նովայի փ. 16 9.3/94 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1909 թ. Սյունիքի փ. 4 9.3/95 Տ Ա. Խուրշուդ­յանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1880 թ. Սյունիքի փ. 7 9.3/96 Տ Հ. Շահումյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Սյունիքի փ. 10 9.3/97 Տ Գ. Պողոսյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Սյունիքի փ. 15 9.3/98 Հ նախկինում՝ զին­կոմի­սարիատ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1891 թ. Սյունիքի փ. 17 9.3/99 Տ երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Սյունիքի փ. 18 9.3/100 Տ երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Սյունիքի փ. 20 9.3/101 Տ Հ. Գրիգորյանի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1890 -ական թթ. Սյունիքի փ. 23 9.3/102 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1920 -ական թթ. Սյունիքի փ. 24 9.3/103 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1900 -ական թթ. Սյունիքի փ. 25 9.3/104 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Սյունիքի փ. 29 9.3/105 Տ երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1893 թ. Սյունիքի փ. 40 9.3/106 Տ Ա. Տորազյանցի տունը, երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1870 թ. Սյունիքի փ. 41 9.3/107 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1894 թ. Սյունիքի փ. 44 9.3/108 Տ Հովհաննիսյան­նե­րի տունը Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Սյունիքի փ. 50 9.3/109 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Սյունիքի փ. 54 9.3/110 Տ Մ. Պետրոսյանի տունը, երկ­հարկ է, 2-րդ հարկը կառուց­վել է 1956 թ. Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1872 թ. Սյունիքի փ. 60 9.3/111 Տ Գ. Աթայանի տու­նը, երկ­­հարկ է Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Վարդան Մամիկոնյան փ. 44 9.3/112 Հ բժիշկ Ակունց­նե­րի տունը, հետա­գայում` հակա­տուբեր­կու­լո­զային դիս­պան­սեր, այժմ` բնակելի Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Օրբելյանների փ. 4 9.3/113 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Օրբելյանների փ. 10, Օրբելյանների և Կոմիտասի փ. խաչմերուկում 9.3/114 Տ Մ. Սարգսյանի տունը Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1904 թ. Օրբելյանների փ. 9-11, Օրբելյանների և Կոմիտասի փ. խաչմերուկում 9.3/115 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1892 թ. Օրբելյանների փ. 12 9.3/116 Տ երկհարկ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Օրբելյանների փ. 14, Օրբելյանների և Գուսան Աշոտի փ. խաչմերուկում 9.3/117 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 19 դ. վերջ Օրբելյանների փ. 19, Գուսան Աշոտի փ. 21 9.3/118 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 20 դ. սկիզբ Օրբելյանների փ. 21, Օրբելյանների և Գուսան Աշոտի փ. խաչմերուկում 9.3/119 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1911 թ. Օրբելյանների փ. 29 9.3/120 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1887 թ. Օրբելյանների փ. 31 9.3/121 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Բնակելի տուն 1892 թ. Օրբելյանների փ. 33 9.3/122 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Գյուղատեղի 9-18 դդ. քաղաքից 1.5 կմ հս-ամ, «Սինդարա» վայրում 9.3/123 Հ ավերված Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի 17-18 դդ. գյուղատեղիում 9.3/123.1 Հ կիսավեր Լուսանկար վերբեռնել


Մատուռ «Խաչեր», ««Սին­դա­րայի խաչ»» 17-18 դդ. գյուղատեղիի հս կողմում 9.3/123.2 Հ ավերված Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 9 դ. մատուռի մեջ 9.3/123.2.1 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար՝ թևավոր 9 դ. մատուռի մեջ 9.3/123.2.2 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի միջնադար քաղաքի հս-ամ կող­­մում, «Վանքի տափ» վայրում 9.3/124 Հ պահպանվել է ամ պատից մի հատված Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի միջնադար քաղաքի հս-աե եզրին, Ավանգարդ թաղա­մա­սում, գոր­ծող գերեզ­մանոցի մոտ, «Խաչեր» վայրում 9.3/125 Հ ժայռափոր Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10 դ. եկեղեցու մոտ 9.3/125.1 Հ պարզունակ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 10 դ. եկեղեցու մոտ, գոր­ծող գերեզմանոցի տարածքում 9.3/125.2 Հ պարզունակ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 14-15 դդ. եկեղեցու մոտ 9.3/125.3 Տ պարզունակ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 14-15 դդ. եկեղեցու մոտ 9.3/125.4 Տ պարզունակ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 14-15 դդ. եկեղեցու մոտ, գործող գերեզմա­նոցի տարածքում 9.3/125.5 Տ պարզունակ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 14-15 դդ. եկեղեցու մոտ, գործող գերեզմա­նոցի տարածքում 9.3/125.6 Տ պարզունակ Լուսանկար վերբեռնել


Եկեղեցի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ 1903 թ. քաղաքի կնտ 9.3/126 Հ եռանավ գմբեթավոր սրահ, 1932-1947 թթ.` պա­հեստ, 1947-1988 թթ.` գավա­ռագի­տա­կան թան­­գարան, այժմ` գործող Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 11-12 դդ. եկեղեցու բակում 9.3/126.1 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար՝ Երիցակ վանականի 991 թ. եկեղեցու բակում 9.3/126.2 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար՝ Մարկոսի 1581 թ. եկեղեցու բակում 9.3/126.3 Հ տեղափոխվել է Վերի­շենից Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար՝ Ովանեսի 1581 թ. եկեղեցու բակում 9.3/126.4 Հ տեղափոխվել է Վերի­շենից Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար՝ տեր Հովհաննեսի 1271 թ. եկեղեցու բակում 9.3/126.5 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Հուշարձան Հայրենիքի համար զոհված հայորդիներին 2005 թ. եկեղեցու բակում 9.3/126.6 Տ ճարտ.՝ Ս. Զաքարյան Լուսանկար վերբեռնել


Շենք՝ առաջնորդարանի 19 դ. վերջ եկեղեցու բակում 9.3/126.7 Հ մինչև 2001 թ.` բնակելի տուն Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 9-10 դդ. ագուցված է առաջնոր­դարանի հվ ճակատին 9.3/126.7.1 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 17 դ. եկեղեցու բակում 9.3/126.8 Հ ձիակերպ Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Բարոնի 1699 թ. եկեղեցու բակում 9.3/126.9 Հ տեղափոխվել է Վերի­շենից, սեղանա­ձև է` կենցաղա­յին տեսարանով Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Ղազարի 1708 թ. եկեղեցու բակում 9.3/126.10 Հ տեղափոխվել է Վերի­շե­նից, ուղղանկյու­նա­­ձև է` կեն­ցա­ղա­­­յին տեսա­րանով Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար Մեսրոպի 1273 թ. քաղաքի հս կողմում, դպրոցականների պալատի մոտ 9.3/127 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար՝ Պողոսի և Անահոր 10 դ. երկրագիտական թանգարանի բակում 9.3/128 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Հուշահամալիր՝ Ֆիդայիների 1990 թ. քաղաքի հս կողմում, զին. մասի տարածքում 9.3/129 Հ համալիրը բաղ­կա­ցած է Ս. Թեհ­լերյանի, Մախլու­տոյի, Արաբոյի, Գ. Չաուշի, Քեռու, հրետա­նաձիգ Սիմոնի, Աղբյուր Սերո­բի, Գ. Նժդե­հի, Անդրանիկի կի­սանդրիներից Լուսանկար վերբեռնել


Հուշաղբյուր՝ Երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածներին 1946 թ. քաղաքային զբոսայգու տարածքում 9.3/130 Հ ճարտ.` Ռաֆայել Իսրայելյան Լուսանկար վերբեռնել


Հուշարձան Ակսել Բակունցի 1960 -ական թթ. քաղաքի մեջ, Բակունցի անվ. հրապարակում 9.3/131 Հ քանդ.՝ Արա Հարությունյան Լուսանկար վերբեռնել


Հուշարձան Գուսան Աշոտի 2005 թ. քաղաքի կենտրոնում, Գուսան Աշոտի անվ. մշակույթի պալատի դիմաց 9.3/132 Հ քանդ.՝ Գետիկ Բաղդասարյան Լուսանկար վերբեռնել


Հուշարձան՝ Երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածներին 1975 թ. քաղաքի հս կողմում 9.3/133 Հ հեղինակներ՝ Ս. Զաքարյան, Յա. Խաչյան Լուսանկար վերբեռնել


Հուշարձան Սերո Խանզադյանի 2004 թ. Ս. Խանզադյանի անվ. դպրոցի բակում 9.3/134 Հ քանդ.` Գետիկ Բաղդասարյան Լուսանկար վերբեռնել


Հուշարձան Խորհրդային իշխանության հաստատման համար զոհվածներին 1960 թ. քաղաքային պուրակում 9.3/135 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Հուշարձան Գարեգին Նժդեհի 1991 թ. Արզումանյան փ. 9.3/136 Հ Լուսանկար վերբեռնել


Շենք բանկի 19 դ. վերջ Օրբելյանների փ. 1 9.3/137 Տ նախկինում՝ տպա­րան, այ­ժմ` սեփակա­նա­շնորհ­­­ված կառույց Լուսանկար վերբեռնել


Շենք «Զանգեզուր» կինոթատրոնի 1956 թ. քաղաքի կենտրոնում 9.3/138 Տ այժմ` Հայէկո­նոմ­բանկի շենք Լուսանկար վերբեռնել


Շենք Ժամանակակից արվեստի թանգարանի 1936 թ. Մ. Մաշտոցի փ. 14 9.3/139 Տ նախկինում՝ բանկի շենք Լուսանկար վերբեռնել


Շենք խանութների և արհեստանոցների 20 դ. սկիզբ Գուսան Աշոտի փ. 24-26 9.3/140 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Շենք խանութների «Պասաժ» 19 դ. վերջ Մխիթար սպարապետի անվ. հրապարակում 9.3/141 Հ միահարկ է` բաց սյունա­սրա­­­­­հով և նկու­ղային թաղա­կապ հարկա­բաժնով Լուսանկար վերբեռնել


Շենք խանութների «Պասաժ» 19 դ. վերջ Անկախության փ. 3 9.3/142 Տ նախկինում՝ տրիկոտաժի ֆաբրիկա, միահարկ է` նկուղային հարկաբաժնով Լուսանկար վերբեռնել


Շենք վարչական 1912 թ. Անկախության և Գուսան Աշոտի փ. խաչմերուկում 9.3/143 Տ երկհարկ է, առա­­ջին հար­կում` դե­ղա­տուն, խա­նութ­ներ, երաժշ­տական դպրոց Լուսանկար վերբեռնել


Շենք քաղաքապետարանի 1960 -ական թթ. քաղաքի կենտրոնում 9.3/144 Տ նախկինում՝ կուս­­շրջկոմի շենք, այժմ` «Սյու­­նիք» բժշ­կա­կան կենտրոն Լուսանկար վերբեռնել


Ջրաղաց 19 դ. քաղաքի աե եզրին, ձորում, գետի աջ ափին 9.3/145 Տ թաղակապ Լուսանկար վերբեռնել


Ջրաղաց 19 դ. քաղաքի աե եզրին, ձորում, գետի աջ ափին 9.3/146 Տ կիսավեր Լուսանկար վերբեռնել


Ջրաղաց 19 դ. քաղաքի աե եզրին, ձորում, գետի աջ ափին 9.3/147 Տ թաղակապ Լուսանկար վերբեռնել


Ջրաղաց 19 դ. քաղաքի հս-աե կողմում, ձորի մեջ, մարզադաշտի մոտ 9.3/148 Տ Լուսանկար վերբեռնել


Ջրաղաց 19 դ. քաղաքի հվ-աե եզ­րին, գետի աջ ափին, Գ. Ֆադունցի տնա­մերձ հողամասում 9.3/149 Տ գործել է մինչև 1950-ական թթ. Լուսանկար վերբեռնել


Ջրաղաց 19 դ. Կարապետյան փ. 6, Գ. Ֆադունցի տնա­մերձ հողամասում 9.3/150 Հ գործել է մինչև 1930-ական թթ. Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16-17 դդ. երկրագիտական թանգարանի բակում 9.3/151 Հ տեղափոխվել է Հին Գորիսից, օրորոցաձև է` կեն­ցաղային տեսարանով Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16-17 դդ. երկրագիտական թանգարանի բակում 9.3/152 Հ խոյաձև, տեղափոխված Խնձո­րեսկից Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար 16-17 դդ. երկրագիտական թանգարանի բակում 9.3/153 Հ խոյաձև, տեղափոխված Խնձորեսկից Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Դովլաթի 1605 թ. երկրագիտական թանգարանի բակում 9.3/154 Հ օրորոցաձև Լուսանկար վերբեռնել


Տապանաքար Սարգսի 1581 թ. երկրագիտական թանգարանի բակում 9.3/155 Հ տեղափոխվել է հին Գորիսից, օրորոցաձև, կենցաղային տեսարանով Լուսանկար վերբեռնել


Տուն-թանգարան Ակսել Բակունցի 1892 - 1905 թթ. Մ. Մաշտոցի փ. 41 9.3/156 Հ թանգարանը գործում է 1970-ից Լուսանկար վերբեռնել


Խաչքար 1999 թ. թանգարանի բակում 9.3/156.1 Տ կանգնեցվել է Բակունցի ծնն­դ­յան 100-ամյակի կա­պակ­­ցությամբ, ճարտ.՝ Ս. Զաքարյան, քանդ.՝ Ռ. Արզումանյան Լուսանկար վերբեռնել


Ուսուցչի տուն 19 դ. վերջ Գուսան Աշոտի փ. 32 9.3/157 Տ նախկինում՝ բնակելի տուն Լուսանկար վերբեռնել


Տես նաև

խմբագրել

Ծանոթագրություններ

խմբագրել