Անվան այլ կիրառումների համար տե՛ս՝ Բութ (այլ կիրառումներ)

Բութ, հայերենի կետադրական նշաններից մեկը, որը դրվում է հետևյալ դեպքերում․

 • բացահայտյալի և բացահայտչի միջև․
 • տրոհվող առաջադաս դերբայական դարձվածքից հետո և վերջադասությունից առաջ․
 • թվարկվող հետադաս, բազմակի, անորոշ առումով ենթականերից առաջ․
 • համարակալված թվարկումներից առաջ, եթե չկան միջարկվող հետևյալ․
 • նախադասության որևէ անդամի վրա՝ հաջորդից անջատելու և ցույց տալու համար, որ վերջինիս լրացում է․
 • հիմունքի և զիջման պարագաները տրոհելու համար, թվարկման դեպքում, եթե դա կատարվում է նախ, ապա, հետո, առաջին, երկրորդ… բառերի ուղեկցությամբ․
 • թվարկման դեպքում, եթե դա կատարվում է նախ, ապա, հետո, առաջին, երկրորդ… բառերի ուղեկցությամբ (դրվում է այդ բառերի վրա)․
 • լրիվ կամ մասնակիորեն զեղչված ստորոգյալի դեպքում․
 • չափազանց կարճ ուրիշի խոսքը հեղինակի խոսքից անջատելու համար․
 • տեղեկատու բառակապակցություններում անձին կամ երևույթին բնորոշող բառի վրա։

Գրականություն խմբագրել

 • Սերգեյ Աբրահամյան, «Հայերենի կետադրություն», ուսումնական ձեռնարկ, 2002 թ.