Բորիում (Bohrium) - քիմիական տարր է որի նշանն է Bh և ատոմային թիվը՝ 107

Բորիում