Բարդ ֆունկցիայի դիֆերենցում

Շղթայական կանոն (բարդ ֆունկցիայի դիֆերենցման կանոնը) հնարավորություն է տալիս հաշվել մեկ կամ մի քանի ֆունկցիաների կոմպոզիցիայի ածանցյալը։ Եթե ֆունկցիան կետում ածանցելի է, իսկ ֆունկցիան կետում ունի ածանցյալ, ապա ֆունկցիան նույնպես ունի ածանցյալ կետում։

Պատմություն

խմբագրել

Շղթայական կանոնը առաջին անգամ օգտագործվել է Լայբնիցի կողմից։ Նա այն օգտագործել է   ֆունկցիայի ածանցյալը հաշվելու համար՝ որպես քառակուսի արմատային ֆունկցիայի և   ֆունկցիայի համադրույթ(կոմպազիցիա)։ Առաջին անգամ նշել է 1676 թվականին իր հուշագրություններում[1]։ Շղթայական կանոնը չի երևում Լեոնարդ Էյլերի և ոչ մի գրքում, չնայած դրանք գրվել են Լայբնիցի հայտնագործությունից հարյուր տարի անց։

Միակողմանի դեպք

խմբագրել

Դիցուք տրված են թվային ուղղի վրա որոշված   ֆունկցիաները, որտեղ   և  ։ Դիցուք այդ ֆունկցիաները նաև դիֆերենցելի են․  ։ Ապա նրանց կոմպոզիցիան նույնպես կլինի դիֆերենցելի․   և նրա ածանցյալը կունենա հետևյալ տեսքը․

 ։

Դիտողություն

խմբագրել

Լեյբնիցի նշանակումներում շղթայական կանոնը   ֆունկցիայի ածանցյալի համար, որտեղ   ընդունում է հետևյալ տեսքը

 

Առաջին կարգի դիֆերենցիալի ինվարիանտությունը

խմբագրել

  կետում դիֆերենցելի   ֆունկցիան ունի

  տեսքը, որտեղ
  —ը   ֆունկցիայի դիֆերենցիալ արտապատկերումն է
 ։

Դիցուք այժմ  ։ Ապա   և համաձայն շղթայական կանոնի

 ։

Այսինքն առաջին կարգի դիֆերենցիալի բանաձևը մնում է նույնը։

Օրինակ

խմբագրել

Դիցուք   ։ Ապա   ֆունկցիան կարելի է գրել   կոմպոզիցիայի տեսքով, որտեղ

 
 

Առանձին դիֆերենցելով այդ ֆունկցիան՝

 
 

կստանանք

 ։

Բազմաստիճան դեպք

խմբագրել

Դիզուք տրված են   և   ֆունկցիաները, որտեղ  ։ Ենթադրենք նաև, որ այդ ֆունկցիաները դիֆերենցելի են․   և  ։ Ապա նրանց կոմպոզիցիան նույնպես դիֆերենցելի է և այդ դիֆերենցիալը ունի

  տեսքը[2]։

Մասնավոր դեպքում, Յակոբիի մատրից   ֆունկցիան հանդիսանում է   և   ֆունկցիաների Յակոբիի մատրիցների արտադրյալը։

 

Հետևանքներ

խմբագրել
  • Երկու ֆունկցիաների Յակոբյան կոմպոզիցիան դա անհատական ֆունկցիաների յակոբյանների արտադրայալն է․
     

Բարդ ֆունկցիայի մասնավոր ածանցյալի համար ճշմարիտ է․

  •  ։

Օրինակ

խմբագրել

Դիցուք տրված է երեք փոփոխականներով   ֆունկցիան և պահանջվում է գտնել նրա մասնական ածանցյալը ըստ   փոփոխականի։   ֆունկցիան կարող է գրվել որպես  , որտեղ

 
 
 
 

Ապա   ֆունկցիայի մասնական ածանցյալը ըստ   փոփոխականի կունենա հետևյալ տեսքը․

 

Հաշվենք ածանցյալները․

 

Տեղադրելով գտնված ածանցյալները․

 

Արդյունքում

 

Գրականություն

խմբագրել

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
  1. Rodríguez, Omar Hernández; López Fernández, Jorge M. (2010). «A Semiotic Reflection on the Didactics of the Chain Rule». The Mathematics Enthusiast. 7 (2): 321–332. Վերցված է 2019 թ․ օգոստոսի 4-ին.
  2. Spivak, Michael (1965). Calculus on Manifolds. Boston: Addison-Wesley. էջեր 19–20. ISBN 0-8053-9021-9.