Բացել գլխավոր ցանկը

Արտադրական ապրանքներ (անգլերեն՝ capital goods,), ձեռնարկությունների, ֆիրմաների, կազմակերպությունների սպառման համար նախատեսված ապրանքներ (տեխնոլոգիական սարքավորում, ճանապարհաշինարարական տեխնիկա, ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային մեքենաներ, վառելիքա-հումքային ապրանքներ և այլն)։

Արտադրական նշանակման ապրանքների շուկան ունի բնորոշ պարամետրեր ըստ իր կառուցվածքի, սպառման տիպի, (գնորդների ոչ մեծ թիվը), մրցակցության ձևերի, գնումների դրդապատճառի, ապրանքաշարժի ուղիների, ծառայությունների նկատմամբ բարձր պահանջների և այլն։