Արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդական

Արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդական՝ Հայաստանի Հանրապետության դատա-դատախազական և արդարադատության համակարգում շնորհվող բարձրագույն դասային աստիճան, որը բարձր է «արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդական» դասային աստիճանից և ցածր է «արդարադատության առաջին դասի պետական խորհրդական» դասային աստիճանից։

Աստիճանը շնորհում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահը։ Աստիճանը ՀՀ գլխավոր դատախազության վարչության պետի, Երևան քաղաքի դատախազի, զինվորական դատախազի տեղակալի պաշտոնին համապատասխանող դասային աստիճանի վերին սահմանն է։

Արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդականները խմբագրել

Հիմնական հոդված՝ Արդարադատության երկրորդ դասի պետական խորհրդականների ցանկ