Աշխարհաքաղաքական հենման կետ

Աշխարհաքաղաքական հենման կետ, (անգլ. Geopolitical point of support) աշխարհաքաղաքականության հասկացության, որով նշանակվում է Տոտալ դաշտից դուրս գտնվող որևէ պետութ­յան տարածքը, որի հաղորդակցության ուղիները վերահսկում է այլ պետություն (պետություններ) (օրինակ' Նախիջևանի ինքնավար հանրապեաությունը. Կալինինգրադի մարզը և այլն)։

Աղբյուրներ խմբագրել

  • Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հատոր 1-12, 1974-1986 թթ, Երևան
  • Է․ Աղայան «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», հատոր 1-2, 1976 թ, Երևան
  • А․ Б. Барихин "Большой юридический словарь", 2002 թ, Москва