Այտերը (buccae) նույն կազմությունն ունեն, ինչ որ շրթունքները, այստեղ տեղավորված է այտամկանը (m. buccinator)։ Թշի հաստության մեջ գտնվող ճարպը (corpus adiposum buccae) երեխաների մոտ ավելի լավ է զարգացած, քան չափահասների։

Այտ