CAPTCHA (անգլերեն «Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart» անվանման հապավում) ― Թյուրինգի մեթոդով Լրիվ Ավտոմատացված Ստուգում Մարդկանց և Համակարգիչներին Տարբերելու համար (ԹԼԱՍՄՀՏ

Աղավաղված տեքստ CAPTCHA-ով որոշելու համար, մարդ է, թե համակարգիչ։

Արտաքին հղումներԽմբագրել