Agnez Mo, Ինդոնեզացի երգչուհի Ակնէս Մոնիգայի թվով առաջին ալբոմն է, որը լույս էր տեսել 2013 թ. օգոստոսի 1-ից-հունիս։

Երգերի ցանկԽմբագրել

# Երգեր
1 Hide and Seek
2 Walk
3 Bad Girl
4 Flying High
5 Got Me Figured Out
6 Things Will Get Better
7 Renegade
8 Be Brave
9 Let's Fall in Love Again
10 Shut 'Em Up