Ֆունկցիոնալիզմ, ժամանակակից մտքի փիլիսոփայության առաջատար տեսություններից մեկը, որն ի հայտ եկավ որպես ինքնության տեսության և բիհեյվիորիզմի այլընտրանքային տարբերակ։ Ֆունկցիոնալիզմը ծագում է Արիստոտելի, Թոմաս Հոբսի և Վիլյամ Ջեյմսի փիլիսոփայությունից, սակայն որպես անկախ տեսություն այն ձևավորվել է 20-րդ դարի վերջին երրորդում։ Ֆունկցիոնալիզմի հիմնական գաղափարն այն է, որ հոգեկան վիճակները ֆիզիոլոգիական վիճակներ կամ ֆենոմենալ հատկություններ չեն[Ն 1], այլ գործառույթներ, որոնք որոշվում են տեղեկատվության մշակման պատճառահետևանքային շղթայում։ Պատճառական շղթան բաղկացած է մուտքից, պատճառահետևանքային կապակցված հոգեկան վիճակներից և ելքից։ Ֆունկցիոնալիզմը գիտական հոգեբանություն կառուցելու փորձ է՝առանց հոգի-մարմին խնդիրը հաշվի առնելու։ Նա արտաքուստ չեզոք դիրք է գրավում մատերիալիզմի և դուալիզմի նկատմամբ։ Ֆունկցիոնալիստական մոտեցման համաձայն՝ գիտակցությունը կարող է գոյություն ունենալ առանց ուղեղի, քանի որ պատճառաական շղթան կարող է իրականացվել ցանկացած բարդ համակարգում, այդ թվում՝ ոչ նյութական։ Այնուամենայնիվ, շատ ֆունկցիոնալիստներ մատերիալիստներ են։ Ֆունկցիոնալիզմը շատ լավ է համապատասխանում ժամանակակից գիտական մեթոդաբանությանը, այդ իսկ պատճառով այն ոչ միայն դարձավ մտքի փիլիսոփայության ամենաազդեցիկ ուղղություններից մեկը (ֆիզիկականության և հակաֆիզիկականության հետ մեկտեղ), այլև ստացավ ճանաչողական գիտության փիլիսոփայական հիմքի կարգավիճակ[1][2][3][4][5]։

Հիմնական կետեր

խմբագրել

Ֆունկցիոնալիզմը գիտակցության տեսություն է, համաձայն որի հոգեկան վիճակները որոշվում են ոչ թե իրենց ներքին կառուցվածքով, այլ այն դերերով, որոնք նրանք կատարում են համակարգում, որը ներառում է դրանք որպես անբաժանելի մաս։ Իր ամենապարզ ձևով ֆունկցիոնալիզմը կարող է արտահայտվել որպես երկու հիմնական դրույթ.

  • բազմակի իրագործելիություն,
  • գործառույթների չեզոք բնույթ։

Բազմակի իրագործելիությունը նշանակում է միևնույն հոգեկան վիճակների գոյության հնարավորությունը շատ տարբեր ֆիզիկական հիմքերի վրա։ Օրինակ, ցավը զգում են ոչ միայն մարդիկ, այլև կենդանիները, որոնց ուղեղի կառուցվածքը զգալիորեն տարբերվում է մարդու ուղեղի կառուցվածքից։ Ֆունկցիոնալիզմի տեսանկյունից, ենթադրորեն հնարավոր է, որ նույն ցավը կարող են զգալ այլմոլորակային էակներ, որոնց ֆիզիկաքիմիական գործընթացները մարմնում արմատապես տարբերվում են երկրային էակների մարմնում տեղի ունեցող ֆիզիկաքիմիական գործընթացներից։ Ուստի ֆունկցիոնալիզմի համար գլխավոր դերը խաղում է ոչ թե ուղեղի կառուցվածքը, այլ հոգեկան վիճակների իրացումը՝ անկախ դրանց ֆիզիկական հիմքից։ Բազմաթիվ իրագործելիության փաստարկը առաջ քաշվեց ֆունկցիոնալիստների կողմից՝ հերքելու ինքնության տեսությունը, որը մտավոր վիճակները նույնացնում է ուղեղի վիճակների հետ։

Գործառույթների չեզոք բնույթը նշանակում է, որ հոգեկան վիճակները պետք է դիտարկել ոչ թե որպես նյութի կամ անմարմին ոգու հատկություն, այլ որպես ինքնուրույն երևույթ՝ համակարգի գործառույթները, որոնք որոշվում են դրա մեջ եղած կապերի կառուցվածքով իր աշխատանքի ընթացքում և ունենալով պատճառահետևանքային արդյունավետություն։ Այս դիրքորոշումը տարբերակում է ֆունկցիոնալիզմի մեթոդաբանությունը ոչ միայն ինքնության տեսությունների ռեդուկցիոնիստական մեթոդոլոգիայից, որոնք ուղեղը համարում են գիտակցության միակ հնարավոր նյարդաբանական հիմքը, այլև վարքագծային մեթոդաբանությունից։ Եթե վարքագծային մոտեցումը մարդկանց և կենդանիների վարքագիծը դիտարկում է որպես արտաքին միջավայրից գրգռվածության հետևանք, ապա ֆունկցիոնալիզմը մարդկանց և կենդանիների վարքագիծը դիտարկում է որպես նրանց հոգեկան վիճակների հետևանք։

Գործառույթների չեզոքությունից բխում է գիտակցության ուսումնասիրության ֆունկցիոնալիզմի մեթոդաբանական պահանջը. նրանք չպետք է հիմնվեն ինքնին ենթաշերտի (ուղեղի) ուսումնասիրության վրա, այլ պետք է ելնեն գործելու գործընթացում ենթաշերտի տարրերի միջև հարաբերական հարաբերությունների դիտարկումից[2][3][6]։

Նշումներ

խմբագրել
  1. Ե՛վ կրոնա-առեղծվածային մեկնաբանություններում (օրինակ՝ «գիտակցությունը մարմնից անկախ հոգևոր երևույթ է»), և՛ հոգեկան փորձառությունների ուսումնասիրության հոգեբանական մոտեցման մեջ որպես ինտեգրալ երևույթներ՝ առանց դրանց բաղադրամասերի վերածվելու։

Ծանոթագրություններ

խմբագրել
  1. Прист, Стивен Глава 5. Функционализм: Патнэм и Льюис // Теории сознания / Перевод с английского и предисловие: А. Ф. Грязнов. — Москва: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 2000. — 288 с. — ISBN 5-7333-0022-1
  2. 2,0 2,1 «Internet Encyclopedia of Philosophy/ Thomas W. Polger. Functionalism». Արխիվացված օրիգինալից 2019 թ․ մայիսի 19-ին. Վերցված է 2015 թ․ նոյեմբերի 21-ին.
  3. 3,0 3,1 «The Stanford Encyclopedia of Philosophy / Janet Levin. Functionalism». Արխիվացված օրիգինալից 2020 թ․ մարտի 15-ին. Վերցված է 2015 թ․ նոյեմբերի 21-ին.
  4. Arne Dietrich Introduction to Consciousness. — Palgrave Macmillan, 2007. — P. 49—52. — 328 p. — ISBN 978-1-4039-9489-9
  5. Секацкая М. А. Функционализм как научная философия сознания: почему аргумент о квалиа не может быть решающим // Вопросы философии. — 2014. — № 3. — С. 143—152. Архивировано из первоисточника 8 Հուլիսի 2015.
  6. Юлина Н. С. Физикализм: дивергентные векторы исследования сознания // Вопросы философии. — 2011. — № 9. — С. 153—166. Архивировано из первоисточника 18 Մայիսի 2015.