Այս հոդվածի կամ նրա բաժնի որոշակի հատվածը բարելավվել է հավաքորդ Հարություն Մինասյանի տրամադրած նյութերով ԳԼԱՄ ծրագրի շրջանակներում։
GLAM
GLAM
Return to "Ծերենց" page.