Քննարկում:Երվանդաշատ

Add topic
There are no discussions on this page.

«Երվանդաշատը մեծ քաղաք է եղել, որտեղ բացի հայերից բնակվել է նաև Տիգրան Մեծի օրոք նվաճված երկրներից գաղթեցված բնակչություն։»

Տիգրան Մեծը թագավորել է Երվանդ Դ-ից դարեր հետո: Արդյո՞ք Երվանդաշատը կարող էր բնակեցվել Տիգրան Մեծի օրոք գաղթեցված բնակչությամբ:

Return to "Երվանդաշատ" page.